Title Image

W temacie Pierwszej Komunii i bierzmowania

Informacja w sprawie terminów Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania

W informacji z 19 kwietnia br. zostały zawarte przewidywania, że celebracje uroczystości Pierwszej Komunii Świętej, a także uroczystości rocznic Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, które są zaplanowane na kwiecień i maj, będą możliwe dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii.

 

Z uwagi na korzystne zmiany w sytuacji epidemicznej w Małopolsce wydaje się, że istnieją przesłanki, umożliwiające organizację Pierwszej Komunii Świętej bądź bierzmowania w mniejszych liczebnie grupach w maju i w czerwcu (zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami rządowymi o liczebności zgromadzeń publicznych oraz maksymalnej ilości osób przebywających w pomieszczeniach kościołów).

 

Możliwe jest także planowanie uroczystości w drugiej połowie września br. lub później z uwagi na czas potrzebny na przygotowanie liturgiczne w parafii poprzedzające celebracje Pierwszej Komunii Świętej i bierzmowania, zwłaszcza gdy mają w nich uczestniczyć większe grupy dzieci lub młodzieży.

 

Zdajemy sobie sprawę, że wymaga to wielu zabiegów organizacyjnych, w tym także przesunięcia zaplanowanych wcześniej wydarzeń. Dlatego prosimy o wykazanie zrozumienia dla niepokoju rodziców dzieci pierwszokomunijnych czy kandydatów do bierzmowania w sprawie nowych terminów tych uroczystości oraz ich szczerej chęci pełnego udziału w tych wydarzeniach, pomimo istniejących ograniczeń.

 

Prosimy Księży Proboszczów i wszystkich odpowiedzialnych za przygotowanie i organizację celebracji o sprawne i jasne informowanie zainteresowanych o nowych terminach i zasadach przygotowania w/w celebracji ze względu na duchowe dobro dzieci i młodzieży, w tym też ustalania z rodzicami ich szczegółowego przebiegu i możliwości udziału najbliższych członków rodziny.

 

Wydawnictwo św. Stanisława BM udostępniło na stronie ekatecheza.pl materiały dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz pomoce do edukacji zdalnej, możliwe do wykorzystania także dla kandydatów do sakramentu bierzmowania.

(za www.diecezja.pl)

0