Title Image

Zostań Ministrantem

Być ministrantem to przede wszystkim służba! Nie da się powiedzieć inaczej. To poświęcenie dla Boga, które nigdy nie pójdzie na marne! Cieszymy się, że do grona ministrantów chcą należeć kolejni młodzieńcy. To znak wiary ich rodzin i wspólnego starania o parafię i liturgię.

 

W tym roku szkolnym mamy na razie dwóch kandydatów: Antoniego i Miłosza. Ponawiamy serdeczne zaproszenie skierowane do wszystkich, a szczególnie do chłopców, którzy przyjęli w tym roku po raz pierwszy Komunię Świętą.

 

Kościół uwielbia Boga w  liturgii, w czasie jej sprawowania jest obecny i działa sam Chrystus. Nie jest możliwe, aby ta modlitwa była piękna bez osób posługujących. Wypraszajmy w modlitwie otwartość serca i nowe powołania do tej służby.

 

 

1