Title Image

KONKURS SZOPEK

REGULAMIN VI  DZIELNICOWEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

1. Celem konkursu jest:

  • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
  • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
  • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
  • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;


2. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracyszopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.


3. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

– oddziały przedszkolne –  klasy III

– klasy IV-VIII


4. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Dopuszczalne maksymalne wymiary szopek: 50cmx50cmx50cm. Szopki które przekroczą dopuszczalne wymiary, nie będą oceniane. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).

5. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, o sztywnym podłożu. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, nazwa przedszkola, szkoły, klasa.

6. Szopkę należy dostarczyć do 13.12.2020 r. do godz. 10.30. do kościoła pw. MBNP w Krakowie Mydlnikach.

7. Od 15.12.2020r. do 18.12.2020r. (do godz. 22:00) istnieje możliwość głosowania na nagrodę publiczności przez internet: facebook.com/parafiamydlniki/

 

Ocena i nagrody

1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:

  • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
  • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
  • wkład pracy;
  • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
  • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

 

Wyniki Konkursu oraz sposób odbioru przyznanych nagród zostaną ogłoszone w dniu 19.12.2020r. na stronie internetowej Parafii MBNP Kraków Mydlniki: www.mydlniki.diecezja.pl

 

ORGANIZATORZY:

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii MBNP Kraków- Mydlniki

Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie

 

FUNDATOR NAGRÓD – DZIELNICA VI KRAKÓW- BRONOWICE

 

< Powrót

 

 

87