Title Image

Nowi Ministranci

Błogosławieństwo do służby przy ołtarzu Chrystusa

 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest szczególnym dniem dla Służby liturgicznej ołtarza. Członkowie tej wspólnoty cały rok wychwalają Boga pozdrowieniem „Króluj nam Chryste!” Tajemnica dzisiejszego dnia wyraża sens przeżywanej wiary każdego chrześcijanina, a tym bardziej tych, którzy są dodatkowo zobowiązani do świadectwa służby Chrystusowi. Cieszymy się, że do posługi ministranta, zostali dzisiaj pobłogosławieni, przez posługę księdza Proboszcza, dwaj nowi ministranci: Antoni i Miłosz. Jest to wyróżnienie i zadanie nie tylko dla nich, ale także dla ich rodzin. Wypraszajmy jako wspólna parafii potrzebne dla nich łaski, zwłaszcza wytrwałości, sumienności i wrażliwego sumienia. Prosimy Boga, aby mogli z radością dochować wierności przyrzeczeniom, które złożyli:

 

Ślubujemy służyć Panu Bogu przy Jego ołtarzu w naszej parafialnej wspólnocie. Obowiązki ministranta pragniemy wypełniać z wiarą i radością. Wszystkie czynności liturgiczne będziemy wykonywać sumiennie i godnie. Będziemy się modlić za swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli. Dołożymy starań by pilnie się uczyć, i nikomu nie sprawiać przykrości. W potrzebie będziemy pomagać słabszym. Całym swoim postępowaniem chcemy zaświadczyć o oddaniu dla Pana Jezusa,  aby inni ludzie przybliżali się do Niego i bardziej Go kochali. Na świadków tego przyrzeczenia bierzemy kapłanów, rodziców, przyjaciół i wszystkich tu obecnych. Tak nam dopomóż Bóg. Amen.”

 

 

 

0