Title Image

Pro memoria

Kraków, dnia 3 grudnia 2020 roku

 

 Pro memoria dla duszpasterzy Archidiecezji Krakowskiej na czas Adwentu i Bożego Narodzenia A.D. 2020

 

Czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia, kiedy to pogłębia się pragnienie wielu wiernych, aby być blisko Pana Boga i pozwolić przeniknąć się Jego miłością, był zawsze uświęcony szczególnie gorliwą i ofiarną służbą kapłańską. Ograniczenia wynikające z epidemii, którą aktualnie przeżywamy, wymagają okazania tej samej, a nawet gorętszej miłości pasterskiej wobec powierzonych nam wiernych.

 

W związku z tym przedstawiamy rekomendacje dotyczące niektórych aspektów przeżywania najbliższych miesięcy we wspólnotach parafialnych Archidiecezji Krakowskiej.

 

 

1. Ilość i godziny celebracji Eucharystii należy tak zorganizować w zgodzie z normami prawa, by mogła w nich uczestniczyć jak największa liczba wiernych. Można to osiągnąć m. in. poprzez zaproszenie do pomocy kapłanów nie związanych na co dzień z duszpasterstwem parafialnym: księży profesorów oraz ojców zakonnych. Dyspensa udzielona 17 października 2020 r. przez Metropolitę Krakowskiego odnosi się zarówno do niedzielnego, jak  i świątecznego obowiązku uczestniczenia we Mszy św.

 

 

2. Konieczne jest poświęcenie wielu godzin na przedświąteczną spowiedź, zorganizowaną być może dla każdego z rejonów parafii osobno,  z zachowaniem właściwych rygorów sanitarnych. Możliwe są również, po konsultacjach z zainteresowanym chorym oraz członkami rodziny z nim mieszkającymi, przedświąteczne odwiedziny z sakramentami świętymi.

 

 

3. W tym okresie jeszcze bardziej obficie korzystać można z bogatego wyboru celebracji liturgicznych poza Mszą świętą i organizować wspólną Liturgię Godzin, obrzęd Komunii Świętej, adoracje, uwielbienie śpiewem, elementy rekolekcji adwentowych, sprawować sakramenty i sakramentalia.

 

 

4. Symbolicznym znakiem łączności wiernych z parafią niech będą błogosławione w tym okresie i zabierane z kościoła do domów opłatki, woda święcona, świece na stół wigilijny, owies, wino, kreda i kadzidło, a także List Rektora UPJPII oraz przygotowane przez Archidiecezję materiały: Celebracja Wieczerzy Wigilijnej i Modlitwa o błogosławieństwo dla domu i rodziny. Po zamówieniu przez Księdza Proboszcza odpowiedniej ilości, materiały te zostaną przesłane do parafii (będą dostępne także na stronie internetowej Archidiecezji Krakowskiej). Można do nich dołączyć również list Księdza Proboszcza do parafian. Jeśli warunki na to pozwolą, należy zorganizować o ustalonej godzinie dnia 24 grudnia transmisję życzeń od duszpasterza z kościoła parafialnego.

 

 

5. Wieczór Wigilii przed uroczystością Bożego Narodzenia powinien być przeniknięty religijnymi akcentami. Warto przypominać wiernym o intencjach pokutnych towarzyszących przedświątecznym porządkom i przygotowaniom, o wspólnym ubieraniu choinki, o modlitwie przed wieczerzą wigilijną połączonej z lekturą fragmentu Ewangelii, o użyciu pobłogosławionych opłatków, o życzeniach, które koncentrują się na wartościach duchowych, o tradycyjnie postnym charakterze dań wigilijnych, o śpiewie kolęd i wspólnym oglądaniu transmisji Mszy świętej w nocy.

 

 

6. Wizytę duszpasterską, której szczególnym elementem jest błogosławieństwo rodziny w miejscu jej zamieszkania, pracy i wspólnego rozwoju, można przenieść na dogodny i bezpieczny czas po ustaniu pandemii. Na wyraźne jednak zaproszenie poszczególnych rodzin można odpowiedzieć indywidualnymi odwiedzinami z zachowaniem norm sanitarnych.

 

 

7.W oczekiwaniu na możliwość nawiedzenia w przyszłości domu przez kapłana, można organizować w kościele celebracje przeznaczone dla każdego z rejonów parafii oraz zachęcać wiernych do wspólnej Modlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny według materiałów, które po zamówieniu odpowiedniej ilości przez Księdza Proboszcza zostaną przesłane do parafii. Nie zaleca się natomiast organizowania opłatkowych spotkań różnych grup i wspólnot parafialnych.

 

 

8. Nie mniej istotne będzie zwracanie uwagi wiernych na codzienne elementy wyrażające bliskość wobec Boga, który nieustannie do nas przychodzi i na nas czeka, jak modlitwa przed posiłkami, czy słowo przepraszam na koniec dnia. Duszpasterze niech wykorzystują wszystkie dostępne środki, by kierować wobec wiernych wyrazy pamięci i zainteresowania – nawet zwykła rozmowa telefoniczna, zwłaszcza z osobami chorymi, może stać się w tym czasie przejawem pasterskiej troski, a podarunek przesłany cierpiącym niedostatek znakiem Bożej nadziei. Zwracać też warto uwagę i zachęcać do okazywania solidarności i pomocy sąsiedzkiej, która zawsze jest naszą odpowiedzią na Bożą miłość.

 

 

 

 

 

 

Z wyrazami modlitewnej pamięci i kapłańskiej jedności

 

 

Grzegorz Kotala

kanclerz Kurii Metropolitalnej w Krakowie

 

 


5.12.2020

W związku z powyższymi wskazaniami przypominamy i przedstawiamy kilka duszpasterskich propozycji w naszej wspólnocie parafialnej:

 

1.W grudniu będzie dodatkowa Msza św. o godz. 16.30 w niedzielę i święta.

 

2.W czasie Komunii Świętej w naszej świątyni pierwsze podchodzą osoby przyjmujące Ciało Pańskie na rękę. Gdy komunikuje dwóch kapłanów ks. Wojciech udziela Komunii na rękę. Prosimy o godne i pełne szacunku przystępowanie do stołu Pańskiego. Małe przypomnienie (kliknij)

 

3.Możliwość spowiedzi przed świętami: w tygodniu pół godziny przed Mszą św. (od 6.30 i od 17.30) oraz dodatkowo:

 • 14.12 – 23.12 od godz. 17.00 do 18.00.
 • 18 i 19.12 od 19.00 do 20.00
 • 21.12 – 23.12 od godz. 8.00 – 9.00 popołudniu godzinę przed i godzinę po Mszy św.
 • można również poprosić kapłana o spowiedź w dogodnym czasie.

 

4.Świece Caritas na stół wigilijny są dostępne przy wyjściu z kościoła a poza nabożeństwami na plebanii. Ofiarami wspieramy akcje Caritas kierowane do dzieci.

 

5.Opłatki na stół wigilijny są dostępne przy wyjściu z kościoła a poza nabożeństwami na plebanii. Ofiarami wyrażamy wdzięczność Panom Kościelnym i Panu Organiście.

 

6.Roraty w tygodniu o godz. 18.00

 

7.Odwiedziny chorych przed świętami będą 19 grudnia od godz. 8.30. Prosimy zgłosić chętnych, których nie odwiedzamy co miesiąc.

 

8.W najbliższym czasie będą dostępne wydrukowane propozycje wspólnej, rodzinnej modlitwy przy stole wigilijnym oraz modlitwy o błogosławieństwo dla domu i rodziny Tekst można także zaczerpnąć ze strony www.diecezja.pl

 

 

9.Wszystkich potrzebujących pomocy w jakimkolwiek wymiarze ze względu na  kwarantannę, chorobę, samotność, lęk oraz z innych powodów, prosimy o kontakt z plebanią. Informujmy również o takich osobach, którym sami nie możemy przyjść z pomocą. Będziemy mogli podjąć tę służbę dzięki parafianom, którzy deklarują wsparcie.

 

10.Zapraszamy rodziny, a szczególnie najmłodszych ich członków, do zbudowania wraz z nami parafialnej kolędowej playlisty. Nagrane życzenia i kolędy można przesyłać na adres mailowy parafii (parafia@mydlniki.diecezja.pl)  Zebrane materiały udostępnimy na kanale youtube. (przesłanie materiałów jest jednoznacznym wyrażeniem zgody na publikacje materiałów)

 

11.Wizyta Duszpasterskakolęda odbędzie się na wyraźne zaproszenie parafian. Czekamy na zgłoszenia do piątku – 18 grudnia, osobiście, telefonicznie lub przez formularz (kliknij)  W niedzielę 20 grudnia zaproponujemy grafik odwiedzin.

 

12.Zapraszamy parafian do wspólnej modlitwy o dary Bożej Dzieciny dla naszych domów, naszych rodzin w styczniowe niedziele i święta na dodatkowej Mszy Świętej o godz. 16.30.  W czasie tych Eucharystii chcemy polecać mieszkańców:

 

 • 01.01 Nowy Rok  ul. Hemara, ul. Kurozwęckiego, ul. Dolińskiego
 • 03.01 Niedziela Szczyglice: ul. Krakowska. Balice: ul. Podkamycze i Pięciu Stawów Rząska, ul. Balicka, ul. Topolowa, ul. Krzyżowa, ul. Kamienna
 • 06. 01 Trzech Króli ul. Darowskiego, ul.  Wapiennik, ul. Wierzyńskiego
 • 10.01 Niedziela ul. Myczkowskiego, ul. Zakliki
 • 17. 01 Niedziela ul. Łupaszki, ul. Brzezińskiego
 • 24. 01 Niedziela ul. Balicka, ul. Przy Młynówce, ul. Spiczakowa
 • 31. 01 Niedziela ul. Gradowa, ul. Godlewskiego, ul. Długoszowskiego, ul. Na Nowinach

   

                                                                                                                                                                                Z modlitewną pamięcią duszpasterze parafii

1