Title Image

Światełko pokoju w Mydlnikach

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. (www.swiatlo.zhp.pl)

Już po raz kolejny to wymowne światło dotarło do naszej parafii. Jak zwykle przekazała je nam 25-ta  DH Knieja. W tym roku światło wędruje po świecie pod hasłem: „Światło służby”. To wezwanie staje dla nas wszystkich wymowne w ostatnich doświadczeniach, które pokazują nam szczególnie konieczność bycia dla siebie. Niech ten znak mobilizuje nas do służby- do takiego przeżywania naszych obowiązków i wyrażenia przez to wdzięczności za doświadczanie jej w codziennych sprawach.

0