Title Image

Siedem jak sakrament:Namaszczenie chorych

Namaszczenie chorych – sakrament walki. Człowiek staje wobec choroby i chce ją zwyciężyć, chce wyzdrowieć. I ten sakrament ma mu w tym dopomóc. W dwóch kierunkach albo na ciele, albo na duszy, albo i tak i tak.
Przez pokolenia wytworzył się lęk wobec tego sakramentu: jeżeli przychodzi ksiądz z ostatnim namaszczeniem, to już koniec — „tylko mi nie wołajcie księdza!”
Ale Bóg działa dla życia, nie dla śmierci.
Ten sakrament jest dla tych, którzy są chorzy i potrzebują umocnienia: ciała, co może skutkować ozdrowieniem i ducha, co pozwala w spokoju zostawić to życie i odejść. (Materiał  pochodzi za: Boska Telewizja)

 

0