Title Image

Miejsce sprawowania Eucharystii

 1. Kościół jako zwyczajne miejsce sprawowania Eucharystii.

 

 1. Nauczanie Pisma Świętego ( Mk 14, 12-17)

  12 W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: «Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę?» 13 I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: «Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim 14 i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? 15 On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas». 16 Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę.  17 Z nastaniem wieczoru przyszedł tam razem z Dwunastoma. 


 2. Nauczanie Kościoła:
  *   Nawet wtedy bowiem, gdy Eucharystia jest celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest on wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy niebo z ziemią. (JP II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 8)
    Eucharystię należy sprawować w miejscu świętym, chyba że w poszczególnym wypadku czego innego domaga się konieczność, w takim wypadku Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu. (Kodek prawa kanonicznego, kan.932)
    Na ziemi Kościół potrzebuje miejsc, w których mogłaby gromadzić się wspólnota wiernych. Są nimi nasze widzialne świątynie, święte miejsca … W tych świątyniach Kościół sprawuje kult publiczny na chwałę Trójcy Święte, słucha słowa Bożego i śpiewa pieśń uwielbienia, zanosi modlitwy i składa Ofiarę Chrystusa, obecnego sakramentalnie pośród zgromadzenia. Te świątynie są również miejscami skupienia i modlitwy osobistej (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1197-1199)
  * 
  Gdy wierni gromadzą się w jakimś miejscu, są „żywymi kamieniami” zebranymi w celu „budowania duchowej świątyni” (2 Kor 6,16)
  *
    Dom modlitwy, gdzie sprawuje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię oraz gdzie gromadzą się wierni i gdzie czci się obecność Syna Bożego, Zbawiciela naszego, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym jako pomoc i pociechę wiernych, winien być schludny, sposobny do modlitwy i świętych czynności. (Sobór Watykański II)


 3. Myśli do rozważenia:
 • Msza św. jest powtórzeniem i uobecnieniem Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa.
 • Na Mszy św. stajemy wobec tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
 • Msza św. jest największym darem od Chrystusa. Mój zachwyt darem Eucharystii.
 • Świątynia – zwyczajne miejsce do celebrowania Eucharystii.
 • Świątynia serca, troska o piękno naszego wnętrza, naszej duchowej świątyni.
 • Troska o materialną świątynię – kościół, miejsce sprawowania Mszy św.
 • Poświęcenie (konsekracja) własnego kościoła. Czy jest mi znana data poświęcenia?
 • Kościół to święta budowla, przeznaczona do kultu Bożego, do której wierni mają prawo wstępu w celu wykonywania kultu, szczególnie w sposób publiczny.
 • „Są czasy i są miejsca. Które Bóg obiera, aby w nich w sposób szczególny ludzie doświadczali Jego obecności i Jego łaski. A ludzie wiedzeni zmysłem wiary przychodzą do tych miejsc, bo mają pewność, że rzeczywiście stają przed Bogiem, który jest tam obecny”. (JPII Łagiewniki 17.08.2002)


 1. Wnioski i postulaty:
 • Troska parafialnego oddziału Akcji Katolickiej o swoją świątynię parafialną.
 • Włączenie się w uroczystości np. poświęcenia własnego kościoła (rocznica poświęcenia).
 • Opracowanie i rozpowszechnianie historii kościoła parafialnego.
 • Troska o liturgię i miejsce sprawowania Eucharystii. Szaty i sprzęt liturgiczny.
 • Modlitwa za kościół parafialny.

( ” Zgromadzeni na świętej wieczerzy” Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2021 rok. Redakcja ks. Tadeusz Borutka.
I. Kościół jako zwyczajne miejsce sprawowania Eucharystii. Tekst ks. Jan Bartoszek – Tarnów)

 

 

0