Title Image

Spotkanie Akcji Katolickiej 22.06.21

Informacja nt spotkania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK)  przy parafii MBNP w Mydlnikach w dniu 22.06.2021-r.

 

 

Po 15 miesiącach we wtorek 22.06.br spotkali się członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Przed spotkaniem uczestniczyliśmy w wieczornej mszy św. i modlitwie różańcowej. Zebranie  Ksiądz Proboszcz  – Asystent Kościelny POAKu  rozpoczął modlitwą.

 

Przez ostatni okres, pomimo braku spotkań ze względów epidemiologicznych, odbywały się konsultacje telefoniczne z Zarządem i poszczególnymi członkami POAK w czasie których ustalaliśmy nasze działania. Z uwagi na przedłużającą się sytuację epidemiologiczną comiesięczne spotkania wciąż nie były możliwe, a tym samym nasza formacja została w znacznym stopniu ograniczona. Aby to choć po części zniwelować Ksiądz Proboszcz – Asystent Kościelny naszego POAK-u przygotowywał nam teksty do rozważań w oparciu o materiały formacyjne opracowane  przez Akcję Katolicką w Polsce na 2021rok. Teksty te w cyklach miesięcznych za miesiąc marzec i kwiecień br. zostały doręczone członkom AK wraz z informacją nt bieżących działań AK w  naszej parafii elektronicznie lub do skrzynek pocztowych.

 

Dziękuje Księdzu Proboszczowi za życzliwość, akceptację i pomoc w naszych dotychczasowych działaniach.

 

Dziękuję naszym członkom, że w tym trudnym okresie pozostawali przede wszystkim wierni modlitwie i w miarę swoich możliwości nie odmawiali udziału w podejmowaniu działań: w akcji „Ciepłe obuwie”, rozprowadzeniu świec Caritas, w zorganizowaniu małych i dużych paczek świątecznych z załączeniem życzeń świątecznych.

 

Dziękuję młodszym wiekowo członkom POAKu, dzięki którym nie zaniechaliśmy Konkursu Szopek i Konkursu Palm.

 

Dziękuję za nieprzerwaną wtorkową modlitwę różańcową.

 

Dziękuję za Adoracje Najświętszego Sakramentu w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

 

Dziękuję za składki członkowskie, które umożliwiły nam prowadzenie działalności.

 

Mam nadzieję, że zgodnie z Wolą Bożą będziemy mogli kontynuować swoją pracę na rzecz parafii i świadczyć swoją postawą o Panu Jezusie.

 

Na zebraniu została zaakceptowana przez Księdza Proboszcza następująca propozycja Pani Moniki Lisowskiej: w każdy pierwszy czwartek miesiąca przed wieczorną mszą św. będziemy się modlić modlitwą różańcową w intencji naszych Kapłanów i o nowe powołania z naszej parafii

 

Omówiliśmy udział członków AK w obsłudze liturgicznej na mszach św.:

  • 24. czerwca godz. 18 w intencji księdza Jana;
  • 27. czerwca w intencji Jubilatów 30-lecie kapłaństwa Księdza Proboszcza i 10 lecie kapłaństwa Księdza Wikarego;
  • 16 lipca godz. 18 (piątek) wotywna Św. Jana Pawła II
  • 16 sierpnia o godz. 18 wotywnych Św. Jana Pawła II

 

Zebranie zakończyliśmy modlitwą.

Prezes POAKu Zofia Fedor

 

Kraków, dnia 22.06.2021r

0