Title Image

Misje parafialne

Misje Parafialne to szczególny czas obecności wśród nas Chrystusa, który do nas mówi: «Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Nakaz misyjny Jezusa dany Apostołom, by: «głosili Ewangelię wszelkiemu stworzeniu», trwa po dzień dzisiejszy w Kościele. Papież Franciszek, w Bulli ogłaszającej Rok Miłosierdzia zachęca, aby czas „misji ludowych” był okazją zwiastowania radości i przebaczenia, jakie niesie Boże Miłosierdzie.

 

 

Niech ten czas misji  służy dobremu przeżyciu 70-tej rocznicy erygowania naszej parafii oraz 20-tej rocznicy konsekracji kościoła. Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich na Misje Parafialne, które odbędą się, jak Bóg da od 26. Września do 1. Października 2021 roku.

 

 

Misje święte w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy  w Krakowie – Mydlnikach (26 IX – 1 X 2021 r.)

(70-ta rocznica erygowania parafii i 20-ta rocznica konsekracji kościoła)

„Szkaplerz noś, na różańcu proś!”

o. Benedykt Belgrau OCD

 

 

26 września  2021 r. – Niedziela

 

  7.30Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.

  9.00Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.

10.30Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej, na zakończenie błogosławieństwo dzieci

12.00Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej, na zakończenie błogosławieństwo dzieci

18.00Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.

20.00Msza święta z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i zawierzeniem parafii Matce Bożej.

 

27 września 2021 r. – Poniedziałek – Dzień poświęcony chorym

 

  8.30 – spowiedź chorych i osób starszych.

  9.00Msza dla chorych i osób starszych z sakramentem chorych – po Mszy wyjazd do chorych.

18.00Msza święta z nauką misyjną.

19.00 – nabożeństwo za zmarłych na cmentarzu.

20.00Msza święta z nauką misyjną.

 

28 września 2021 r. – Wtorek – Dzień spowiedzi misyjnej od 10.00-12.00, 16.00-18.00 19.00-20.00

 

  9.00Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym.

18.00Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym.

20.00Msza święta z nabożeństwem przebłagalnym.

 

29 września 2021 r. – Środa – Dzień poświęcony Matce Bożej i Małżonkom

 

  8.30 – spowiedź

  9.00Msza święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, po Mszy przyjęcie do szkaplerza.

18.00Msza święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, po Mszy przyjęcie do szkaplerza.

20.00Msza święta z odnowieniem ślubów małżeńskich, po Mszy przyjęcie do szkaplerza.

 

30 września  2021 r. – Czwartek – Dzień poświęcony Najświętszej Eucharystii

 

  8.30 – spowiedź

  9.00Msza święta z nauką misyjną.  Po Mszy wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 18.00 w czasie adoracji dyżur w konfesjonale i możliwość spowiedzi (od godz. 10.00 do 12.00 i od 15.00 do 18.00)

18.00Msza święta z nauką misyjną.

20.00Msza święta z nauką misyjną.

 

1 października  2021 r. – Piątek – Zakończenie Misji świętych

 

  8.30 – spowiedź

  9.00Msza święta z nauką misyjną. Po Mszy Nabożeństwo pierwszopiątkowe, poświęcenie róż świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i poświęcenie dewocjonaliów.

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe

18.00Msza święta z nauką misyjną, po Mszy poświęcenie krzyży oraz róż św. Teresy od Dzieciątka Jezus i dewocjonaliów oraz Nabożeństwo Krzyża Misyjnego

 

 

MODLITWA O ŁASKI MISYJNE


Dobry i Miłosierny Boże! Prosimy Cię o błogosławieństwo dla Misji, która ma być czasem przemiany naszej Wspólnoty Parafialnej. Niech ten czas będzie błogosławiony dla wszystkich mieszkańców Parafii. Pragniemy, abyśmy wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego łaski Bożej i dlatego z wielką ufnością wołamy: Przyjdź Królestwo Twoje. Dobry i Miłosierny Boże! Dopomóż nam dobrze przygotować się o Misji Świętej i tak ją przeżyć, aby wszyscy wierzący w Chrystusa żyli, jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem ratowania nie tylko siebie, ale i wszystkich ludzi na ziemi. Użycz misjonarzom światła i łaski, żeby nam przypomnieli, jaka jest wola Boża i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez nich głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Amen.

 

0