Title Image

Rekolekcje adwentowe

Zapraszamy do wysłuchania rekolekcji adwentowych wygłoszonych przez ks. prof. Wojciecha Węgrzyniaka w Świątyni Opatrzności Bożej.

 

– Jesteśmy wspólnotą, którą łączy Bóg w różnorodności. (…) Kościół to jest szpital. Zbieramy w Kościele chorych po to, by ich uzdrowić. (…) W tym szpitalu nie ma sytuacji nieuleczalnych – mówił ks. prof. Wojciech Węgrzyniak w III Niedzielę Adwentu, rozpoczynając rekolekcje, które mają przygotować nas do owocnego przeżycia nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Ks. prof. Wojciech Węgrzyniak jest absolwentem Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie i Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, adiunktem w Katedrze Egzegezy Starego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

 

 

– Bóg jest wolnością. Bóg jest miłością – mówił podczas drugiego dnia rekolekcji adwentowych w Świątyni Opatrzności Bożej ks. prof. Wojciech Węgrzyniak. – My z natury chcemy wolności. Ale też chcemy praw rozumnych. (…) Wolność wymaga dojrzałości. (…) Idziemy w kierunku totalitaryzmu ogólnoświatowego, w tym znaczeniu, że nigdy człowiek nie był tak wolny w historii jak teraz – w sensie możliwości. Ale z drugiej strony nigdy nie byliśmy zniewoleni tak wieloma przepisami, tak wieloma podatkami, tak wieloma ograniczeniami, jak jesteśmy dziś. I z każdym rokiem nie ubywa tych praw, tylko przybywa. Świat z każdym rokiem staje się Egiptem, a nie ziemią obiecaną. Więc tam, gdzie można – czy to w domu, czy w środowisku pracy – tam, gdzie można, trzeba zostawić całkowitą wolność, na ile to jest możliwe. Zostawić, zostawić wolność.

 

 

– Cały świat stoi na prawdzie. (…) Dlaczego zatem ludzie nie chcą prawdy? Dlaczego się jej boimy? – pytał podczas dzisiejszych rekolekcji ks. prof. Wojciech Węgrzyniak. W słowie ks. Węgrzyniaka usłyszymy o kłamstwie, fikcji, nieszczerości, manipulacji, przekonaniach zamienionych w uprzedzenia i innych bliskich nam zjawiskach niszczących prawdę. O konieczności jej nieustannego poszukiwania, sceptycyzmie, krytycyzmie i samokrytycyzmie, zaufaniu i nieufności. Przywołany na początku nauki rekolekcyjnej ks. Józef Tischner, znany ze specyficznej definicji prawdy w swojej „Historii filozofii po góralsku”, pojawia się u ks. Węgrzyniaka ponownie w takiej oto anegdocie: – Ks. Tischner mówił, że poszedł kiedyś w Gorce. I na takiej bacówce w Gorcach było wypisane dużymi literami słowo „tyłek” po góralsku. Wiecie, jak jest po góralsku „tyłek”, no – nie będę mówił, no nie. I mówi, że dotknął tego napisu, a że był na drewnie, to mu się wbiła drzazga. I mówi, o że już nigdy nie będzie wierzył w pisane, nie! Bo myślał, że to co innego, a było co innego. Koniecznie posłuchajcie całości! W rozważaniu o prawdzie ks. Węgrzyniaka obok wielu wątków biblijnych przewija się temat szczepionek, ks. Rydzyk, Adam Michnik oraz słowa studentów Politechniki Gdańskiej z 1968 r., które ks. prof. odkrył podczas dzisiejszej wizyty w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego: „Pałkami prawdy nie da się zabić”.

 

 

 

– Ostatnim słowem, które chcemy naprostować jest przebaczenie – rozpoczyna swoją naukę w czwartym dniu rekolekcji adwentowych w Świątyni Opatrzności Bożej ks. prof. Wojciech Węgrzyniak. – No bo, jeśli jest wolność, to musi być też dobro i zło. Tam, gdzie jest wolność, tam pojawia się grzech, tam pojawia się krzywda, zło. Tam anioł zamienia się w szatana. Tam uczeń zamienia się w Judasza. Tam Szaweł zamienia się w świętego Pawła. Tam, gdzie jest wolność, będzie krzywda i zło. Ale tam, gdzie jest wolność, jest również miejsce na przebaczenie. Można wybrać przebaczenie. (…) Ks. prof. Węgrzyniak mówi w swojej nauce o tym, w jaki sposób Biblia pokazuje wszystkie możliwe reakcje na zło: od reakcji Lamecha z Księgi Rodzaju, poprzez Księgę Wyjścia z zasadą „oko za oko, ząb za ząb”, psalmy złorzeczące aż po Nowy Testament i postać Jezusa, który zaprasza, by odpowiadać na każdą krzywdę dobrem i który na krzyżu bierze na siebie wszystkie nasze grzechy. – Mamy w sobie całą Biblię. Jest w nas i Kain, i Jezus – podkreśla ks. Węgrzyniak. – Przebaczenie jest absolutnie boskie. Jedną z przepięknych przygód naszego życia jest dorastanie od zemsty do przebaczenia.

 

 

 

0