Title Image

Słowa wdzięczności

Króluj nam Chryste !!!

 

Podziękowanie

 

W noc betlejemską Bóg spełnił obietnicę wobec człowieka i świata posyłając Syna, Który stał się Człowiekiem dla naszego zbawienia. Tą tajemnicą i blaskiem betlejemskiej szopy radujemy się i dzielimy dzisiaj.

 

Pan posyła nas codziennie do świadczenia o Jego bezgranicznej miłości i troski wobec człowieka i całego stworzenia. Wypełniając to posłanie nasi parafianie z osiedli pod przewodnictwem organizacyjnym dwóch Pań, które noszą piękne imię Katarzyna hojnie obdarowali koniecznymi produktami osoby z naszej wspólnoty parafialnej będące w potrzebie. Pomoc ta została przygotowana w postaci 22 paczek zawierających w obfitości produkty żywnościowe. Ponadto dzieci z przedszkola przygotowały życzenia świąteczne w ilości 26 szt. przeznaczone dla seniorów z naszej wspólnoty będących w zaawansowanym wieku. Wszyscy obdarowani otrzymali opłatek i życzenia świąteczne od Duszpasterzy i Parafian. Młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 138 pod przewodnictwem Księdza Konrada doręczyła upominki świąteczne seniorom. Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wraz z osobami wspomagającymi przygotowali poszczególne paczki i w części dostarczyli obdarowanym. W wymiarze duchowym i organizacyjnym wspomagał, czuwał i dzielił się z nami radością Ksiądz Proboszcz.

 

 

Wyrażam ogromną wdzięczność Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do wykonania tego dzieła. Bardzo to jest budując, że w naszej wspólnocie są ludzie, którzy odpowiadają w sposób ofiarny, spontaniczny na potrzeby drugiego człowieka. Nas organizatorów motywuje to do dalszej pracy.

 

 

Życzę niech narodzony we wspólnocie ludzkiej Chrystus błogosławi Wszystkim i obdarza zdrowiem oraz potrzebnymi łaskami w naszych działaniach; a przez przemożne wstawiennictwo Maryi Matki Bożej Nieustającej Pomocy i za przyczyną Świętego Jana Pawła II. w Nowym 2022 Roku udzieli wszelkiej pomyślności.

 

Zofia Fedor

Prezes Parafialnego
           Oddziału Akcji Katolickiej

 

 

Kraków Mydlniki 20.12.2021r

Fotograficzna relacja z przygotowań świątecznych paczek

0