Title Image

Wielki Czwartek

Tajemnica Chrystusowego Wieczernika. Tajemnica Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy Pańskiej.

 

0