Title Image

Nasi ceremoniarze

W sobotę 14 maja 2022r. w czasie Mszy Świętej o godz. 17:30 w katedrze na Wawelu odbyło się błogosławieństwo nowych ceremoniarzy, którzy będą posługiwać w naszej krakowskiej archidiecezji. Mszy Świętej przewodniczył ks. bp Jan Zając, któremu towarzyszyło wielu kapłanów. W czasie obrzędu błogosławieństwa każdy ceremoniarz otrzymał swój własny specjalny, poświęcony krzyż, który będzie nosił na swojej albie w trakcie Liturgii. Podczas Mszy Św. nasza archidiecezja otrzymała 65 nowych ceremoniarzy.

 

 

Wszystkim nowym ceremoniarzom serdecznie gratulujemy wytrwania i pracowitości podczas odbywania swojego kursu, ponieważ z 88 zgłoszonych na kurs ceremoniarza parafialnego do błogosławieństwa ceremoniarzy dotrwało tylko 65 młodych chłopaków!

 

 

Na tej Mszy Św. do funkcji ceremoniarza zostało również pobłogosławionych dwóch lektorów z naszej parafii: Antoni Prącik i Paweł Wójtowicz. Dziękujemy im za ich dotychczasową posługę i gratulujemy otrzymanej funkcji ceremoniarza!

 

 

Życzymy im wielu łask bożych, sukcesów, własnego spełnienia i Błogosławieństwa Bożego na wszystkie dni służenia Kościołowi poprzez posługę naszych ceremoniarzy parafialnych!

 

 

Na Mszy Św. z naszymi nowymi ceremoniarzami modlili się także członkowie Oazy, Służba Liturgiczna i Ksiądz Konrad z naszej parafii. Dziękujemy za ich obecność i wyraz łączności z nowo pobłogosławionymi ceremoniarzami!

 

 

Nasi nowi ceremoniarze parafialni od września ubiegłego roku uczestniczyli w cyklu 9 zjazdów przy Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Nad przebiegiem kursu czuwał Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej ksiądz Ryszard Kilanowicz z pomocą swoich wykładowców oraz grupy ceremoniarzy. Swoje zjazdy rozpoczynali o godzinie 9 w soboty wspólną modlitwą- jutrznią. Później następował 5-godzinny czas wykładów z takich przedmiotów jak np. Msza Święta, rok liturgiczny, mszał i sakramentologia. Każdy zjazd kończył się o godz. 15.00

 

 

W czasie kursu ceremoniarze zostali dogłębnie zaznajomieni z obowiązującymi przepisami liturgicznymi. Ponadto w czasie ferii zimowych brali udział w tygodniowych warsztatach liturgicznych w Tenczynie podczas, których ćwiczyli i doskonalili swoje umiejętności.

 

 

Podczas kursu ceremoniarze musieli odbyć 8 sesji egzaminacyjnych z różnych przedmiotów, a także oddać swoje 3 prace zaliczeniowe, aby ukończyć cały kurs i dojść do momentu błogosławieństwa.

 

 

W dniu błogosławieństwa przed Mszą Św. nasi ceremoniarze uczestniczyli w swoim dniu skupienia, który odbywał się w WSDAK. Podczas dnia skupienia nowi ceremoniarze przygotowywali się duchowo na przeżycie Mszy Świętej połączonej z błogosławieństwem i ćwiczyli cały przebieg uroczystości. Był to kilkugodzinny czas poświęcony na osobistą modlitwę i przygotowanie się.

 

 

Na zakończenie kursu po swoim błogosławieństwie ceremoniarze otrzymali indeks ze swoimi wynikami egzaminów i zaświadczenie potwierdzające odbycie KCP, uprawniające ich do posługiwania jako ceremoniarze parafialni.

 

 

Główne zadania ceremoniarzy:

  • Przygotowanie wcześniej przebiegu Liturgii, ustalenie jej porządku, przeprowadzenie prób dla Służby Liturgicznej i rozdzielenie im funkcji
  • Odpowiedzialność za całościowe przygotowanie i należyty, piękny przebieg Liturgii
    (tekst Robert Sikora)
5