Title Image

Boże Ciało 2022

Nasze świadectwo wiary w realną obecność Jezusa pośród swojego ludu pod postacią Chleba Eucharystycznego. Zapraszamy na krótką relację fotograficzną z Uroczystości Bożego Ciała. Dziękujemy Bartoszowi i Marcinowi Kotek za wykonanie i przygotowanie zdjęć.

 

18