Title Image

Srebrny Jubileusz

Obchody Jubileuszowe Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej

 

Zwieńczeniem dorocznych uroczystości związanych z obchodami 25-lecia reaktywacji Akcji Katolickie w Archidiecezji Krakowskiej był Koncert Jubileuszowy, który odbył się w niedzielny wieczór w Krakowskiej Filharmonii. Obiekt, wybudowany ze składek członków AK przed II wojną światową, gościł wiele znakomitych osobistości zarówno kościelnych, sponsorów, członków AK oraz sympatyków Stowarzyszenia. Uroczystość rozpoczęto od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Chóru Mariańskiego i Krakowskiej Młodej Filharmonii. Prezes DOAK pani Grażyna Kominek powitała zebranych, przedstawiła w skrócie działalność statutową Akcji oraz podziękowała członkom AK za zaangażowanie w pracę na rzecz Kościoła i lokalnej społeczności. Ważnym elementem było wystąpienie ks. Kard. Stanisława Dziwisza, który wspierał AK będąc sekretarzem osobistym JPII w Watykanie oraz jako arcybiskup krakowski i dalej wspiera. Arcybiskup Marek Jędraszewski napisał list do członków Stowarzyszenia, który odczytał Kanclerz Kurii Metropolitalnej ks. Grzegorz Kotala. Ksiądz Kardynał został uhonorowany medalem Jubileuszowym. Nagrodzono również wielu członków, sponsorów zaangażowanych w rozwój Stowarzyszenia. Nasz Asystent Kościelny Ksiądz Proboszcz Kazimierz Klimczak otrzymał Medal Jubileuszowy za wspieranie naszych działań. Pani Krystyna Galos i Krystyna Piotrowska otrzymały wyróżnienia za wieloletnią pracę na rzecz Parafialnego Oddziału. Po przerwie spędzonej przy kawie i słodkościach nastąpiła część artystyczna z udziałem Chóru Mariańskiego, Młodej Filharmonii Krakowskiej oraz solistów. Artyści wykonali wiele utworów religijnych oraz patriotycznych. Występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. W związku z powyższymi uroczystościami nasz park kościelny wzbogacił się o dwa drzewka (jodła pospolita i lipa drobnolistna) wychowane z nasion poświęconych przez Papieża Franciszka. Drzewka zostały ufundowane z okazji Jubileuszu przez Lasy Państwowe.

 

Krystyna Piotrowska
Zofia Fedor

Kraków, dnia 18.09.2022

 

 

Więcej:

https://krakow.gosc.pl/gal/pokaz/7838462.25-rocznica-reaktywacji-Akcji-Katolickiej-w-Archidiecezji#gt

0