Title Image

Wprowadzenie relikwii św. Rafała

Liturgia niedzielnej Mszy Świętej o godz. 7.30 poprzedzona została uroczystym wprowadzeniem relikwii Świętego Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego), kapłana. Umieszczona wewnątrz relikwiarza cząstka kości stanowi doczesną pozostałość po osobie św. Rafała

 

Oddając cześć relikwiom świętych i błogosławionych Kościół czci jednak samego Boga za wielkie rzeczy, jakich dokonał w ludziach, którzy ufnym i pełnym zawierzenia sercem w gorliwości wiary odpowiedzieli na Jego wezwanie.

 

Niech dar relikwii pomoże także i nam poznać życie i misję Św. Rafała.  Niech przyczyni się do głębszej troski o życie religijne naszej parafii, niech pobudza do modlitwy za kapłanów oraz o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne a także pogłębi wiarę w żywą obecność Jezusa w Eucharystii.

 

Niech przykład zaufania i wypełniania woli Bożej oraz wstawiennictwo św. Rafała pomoże nam otworzyć się na  miłość i słowo Boga, który jest źródłem i szczytem świętości. Niech sprawi by rozpoczynająca się dziś Renowacja Misji Parafialnych przyniosła dobre owoce.

 

 

Boże, Ty dałeś nam w świętym Rafale wzór zawierzenia Maryi, Matce Miłosierdzia, i przykład wytrwałej modlitwy pośród przeciwności, spraw łaskawie, abyśmy za jego wstawiennictwem, pod opieką Maryi oddawali się nieustannej modlitwie i żyli w miłości, która wszystko przetrwa.

0