Title Image

Jubileusz Biblioteki Parafialnej

Działalność Biblioteki Parafialnej została wznowiona po długiej przerwie w październiku 2002 r. Wydarzenie to nastąpiło w pierwszą niedzielę miesiąca a otwarta na nowo biblioteka została uroczyście poświęcona.

 

Początkowo księgozbiór biblioteki był niewielki, choć różnorodny. Z upływem lat liczba książek wzrastała i obecnie liczy około 2300 pozycji. Różnorodność tematyki księgozbioru jest bardzo duża, niemniej jednak w celu usystematyzowania tego zasobu, został on podzielony na cztery podstawowe grupy, tj.: teksty do rozważań, biografie w tym biografie świętych i błogosławionych, powieści i opowiadania religijne. Ostatnią, najliczniejszą grupę stanowią książki różne, spośród których można wymienić m.in. książki pogłębiające wiedzę o kościele, czy przewodniki po ważnych dla chrześcijanina miejscach, sanktuariach. Ponadto wyodrębnione zostały działy zawierające książki dla dzieci, młodzieży oraz książki dotyczące rodziny i wychowania.

 

Wszystkie książki są bardzo interesujące i zasługują na przeczytanie. W celu przybliżenia bogactwa literatury znajdującej się w naszej Bibliotece, publikujemy poniżej przykładowe tytuły książek wraz z opisami. Zachęcamy i serdecznie zapraszamy do korzystania z Biblioteki Parafialnej. Warto przy tej okazji przypomnieć, że systematyczna lektura religijna jest kluczowa dla człowieka, który pragnie wzrastać i dojrzewać w wierze. Jest niezbędną pomocą w przybliżaniu się do Pana Boga oraz do drugiego człowieka.

 

Biblioteka Parafialna mieści się w sali przy bocznym wejściu do kościoła z lewej strony. Biblioteka jest czynna w każdą pierwszą niedzielę miesiąca bezpośrednio po Mszy św. o godz. 9.00 tj. od około godz. 10.00 do 11.00. Od 20 lat opiekuje się i dba o bibliotekę pani Magdalena Sikora – czyni to bardzo dobrze. Bóg zapłać za posługę w ramach wolontariatu.

Propozycje książek do przeczytania …

 

Z okazji Jubileuszu zostały wręczone okolicznościowe dyplomy czytelnika następującej treści

 

 

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy                                                                                                                                                                      Kraków, 16 października 2022 r.

w Krakowie-Mydlnikach u. M.Hemara 1

30-198 Kraków 

 

 

Z okazji 20-lecia działalności Biblioteki Parafialnej

w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach

 

DYPLOM CZYTELNIKA

dla

Pani/Pana …..

Za wieloletnią przynależność i uczęszczanie do Biblioteki Parafialnej

oraz za otwarte serce na poszukiwanie prawdy i piękna w książce

składają wyrazy uznania i gratulują

a także zapraszają do dalszego korzystania z Biblioteki Parafialnej:

 

 

……….………………………………………….

Ksiądz Proboszcz

 

……………………………………………………..

Osoba odpowiedzialna za Bibliotekę

 


Z historii …

Wspomnienie o działalności pierwszej biblioteki parafialnej przy Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach.

 

Pierwsza Biblioteka Parafialna przy Parafii Matki Bożej Nieustającej pomocy w Mydlnikach, powstała z inicjatywy ówczesnego Proboszcza  ks. dr Stefana Dobrzanowskiego, który po podjęciu posługi duszpasterskiej w naszej Parafii w czerwcu 1979r., podjął wkrótce starania o zorganizowanie biblioteki parafialnej przy naszym kościele. Księdzu Proboszczowi bardzo zależało na upowszechnianiu i pogłębianiu wiedzy religijnej wśród parafian. Był to okres bezpośrednio po objęciu pontyfikatu przez Ojca Świętego Jana Pawła II i po Jego I Pielgrzymce do Ojczyzny w czerwcu 1979r., które u wielu osób wywołały znaczne zwiększenie zainteresowania zagadnieniami wiary, nauczania Kościoła, posługi Papieża itp.

 

Ksiądz Proboszcz S. Dobrzanowski zaproponował zorganizowanie i prowadzenie biblioteki parafialnej Pani Krystynie Piotrowskiej, która z racji wykonywanego zawodu nauczycielki, miała niezbędną orientację co do funkcjonowania biblioteki. O pomoc Pani Krystynie Piotrowskiej w tym zadaniu, Ksiądz Proboszcz poprosił mnie – Dorotę Sikora, z racji ukończonych nie dawno studiów.

 

Biblioteka Parafialna rozpoczęła oficjalną działalność prawdopodobnie w 1980r. ( nie pamiętamy dokładnie, w którym miesiącu, ale było to nie długo po przyjściu Księdza  Proboszcza S. Dobrzanowskiego do naszej Parafii ). Na początek Ksiądz Proboszcz dostarczył kilkadziesiąt ( może około 100 ) książek oraz szafkę do ich przechowywania. Pani Krystyna Piotrowska dostarczyła karty biblioteczne książek i czytelników, które wypełniałyśmy dla każdej książki i każdego czytelnika.

 

Aby książki nie ulegały niszczeniu, oprawiałyśmy je – początkowo w szary papier dostarczony przez Księdza Proboszcza, później w dostarczoną również przez Niego cienką, przezroczystą  folię ( mocując ją za pomocą taśmy klejącej ). Oprawy te była jednak nietrwale, a taśma niszczyła książki, dlatego w następnym okresie, Pani Wanda Sikora  ( mama obecnej bibliotekarki – Magdaleny Sikora ) podjęła się szycia specjalnych oprawek z grubszej, kolorowej folii, które były bardzo przydatne do ochrony książek.

 

Przez  kilka pierwszych lat biblioteka parafialna mieściła się w salce za chórem. Ksiądz Proboszcz bardzo starał się o bibliotekę i systematycznie powiększał księgozbiór, m.in. kupując książki i albumy o pielgrzymkach Ojca Świętego Jana Pawła II, które wówczas cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników.  Księdzu Proboszczowi zależało na upowszechnieniu czytelnictwa wśród osób należących do Żywego Różańca oraz wśród dzieci  i  młodzieży szkolnej. Dlatego godziny funkcjonowania biblioteki zostały powiązane z czasem comiesięcznych zmianek tajemnic różańcowych, które wówczas odbywały się w pierwsze niedziele miesiąca, przed popołudniową Mszą św.  o godz.15.30, tj. od godz. 14.30.  Biblioteka była czynna przed każdorazową zmianką różańcową oraz po jej zakończeniu, a często i dłużej ( gdy było dużo czytelników chętnych do wypożyczania książek ), tj. od około 14.15 do 15.30 lub do której było trzeba.

 

W ramach księgozbioru były zarówno książki o tematyce ściśle religijnej, książki historyczne, powieści, książki o tematyce przybliżającej podstawy wiary, katechizmu, czy nauki społecznej Kościoła, książki dla dzieci i młodzieży oraz wspomniane wydawnictwa albumowe ukazujące działalność Ojca św. Jana Pawła II, czy też album, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników, ukazujący rozwój człowieka. Pełniąc funkcję bibliotekarek, oprócz pracy  wiążącej się bezpośrednio z wypożyczaniem książek, pełniłyśmy też funkcje doradcze, pomagając czytelnikom w wyszukaniu i doborze właściwych książek.

 

Książki wypożyczane były w ten sposób, że przed rozpoczęciem wypożyczania, książki były wyjmowane z szafki na stolik, aby ułatwić czytelnikom przeglądanie i wybór interesujących ich pozycji. Wypożyczane książki były odnotowywane pod datą wypożyczenia na karcie książki oraz na karcie czytelnika. Oprócz wypożyczania książek osobom przychodzącym do biblioteki,  prowadziłyśmy też wypożyczanie osobom, które z racji wieku, czy chorób nie mogły przyjść do biblioteki – zanosząc im książki lub podając przez zaufane osoby.

 

Do biblioteki przychodziło początkowo wiele osób, zwłaszcza pań – członkiń Żywego Różańca,  ale też osoby mające w rodzinie dzieci i  młodzież. Przychodziła także  młodzież  ze szkoły, w poszukiwaniu materiałów do referatów, które zadawał im do napisania Ksiądz Proboszcz – jako katecheta.  Przychodziły też osoby z pobliskiej Akademii Rolniczej. Były osoby, które przychodziły do biblioteki od czasu do czasu, ale większość wypożyczała i czytała książki  systematycznie, przychodząc do biblioteki co miesiąc. Do takich osób należały np. Panie : Maria Tomasiewicz, Urszula Wyżga, Janina Nowak, czy Wanda Sikora.  Część ze starszych czytelniczek już dziś nie żyje.  Szczególną, niezwykłą, czytelniczką była Pani Franciszka Krupowa, która mając już powyżej 90 lat, czytała książki bez okularów, do światła dziennego lub ulicznego  –  tak, że wyczytała wszystkie książki w bibliotece ! Początkowo funkcję bibliotekarek prowadziłyśmy wspólnie :  Krystyna Piotrowska i Dorota Sikora, bądź zastępując się wzajemnie. W dalszych latach, w związku z powołaniem przez Księdza Proboszcza Pani  Krystyny Piotrowskiej do innej posługi parafialnej, funkcję tę pełniłam samodzielnie.

 

Przez pierwsze około 10 lat biblioteka funkcjonowała w salce za chórem. Później, w związku  z tym, że dla osób starszych pokonywanie stromych, krętych schodów do biblioteki było bardzo  utrudnione, Ksiądz Proboszcz –  aby ułatwić wypożyczanie książek paniom z Żywego Różańca – zadecydował, aby na zmianki przynosić część książek z biblioteki do kaplicy pod kościołem, gdzie odbywały się zmianki. Powstała w ten sposób na pewien czas „przenośna” biblioteka. Przed zmianką przynosiłam z góry,  z biblioteki część książek ( przynosiłam też część własnych książek z domu, aby urozmaicić  czytelniczkom wybór książek ), układałam je na ławie po lewej stronie kaplicy, a następnie – wypożyczałam przed i po zmiance, na ogół klęcząc przy tej ławie, bo nie było innej możliwości. Niestety wskutek takiego wypożyczania, część książek poginęła.

 

Ponieważ  w międzyczasie salka za chórem została zajęta na inne cele, Ksiądz Proboszcz zadecydował o przeniesieniu biblioteki do zastępczego, prowizorycznego pomieszczenia –    za drzwiami   w przedsionku koło schodów prowadzących na chór, wyposażonego w szafkę i stolik na książki oraz krzesło. Tam biblioteka mieściła się przez kilka ostatnich lat.  Frekwencja czytelników jednak coraz bardziej malała. Bywały takie niedziele, że przyszły oddać czy wypożyczyć książki   1 – 2 osoby, a często – nikt, choć czekałam nieraz 1- 2 godziny, marznąc zwłaszcza w chłodnych porach roku. Mając w domu pilne zadania związane z opieką nad starszymi, schorowanymi Rodzicami, od około 2000 – 2001r.,  zaprzestałam przychodzenia do biblioteki. Łącznie pierwsza biblioteka parafialna w Mydlnikach  funkcjonowała około 20lat.

 

Po okresie około 2 lat „zawieszenia” działalność biblioteki parafialnej została reaktywowana w 2002r. prze Panią Magdalenę Sikora, która prowadzi ją do dziś z wielkim oddaniem i zaangażowaniem.  Pierwsza biblioteka parafialna prowadzona była w warunkach bardzo skromnych i trudnych   ( do dziś pamiętam, jak marzły mi ręce, tak że miałam problemy z trzymaniem długopisu ).  Jej działalność  dotyczyła głównie mieszkańców „starych” Mydlnik ( nie było jeszcze osiedli mieszkaniowych ). Obecna biblioteka ma charakter nowoczesny, jest wyposażona w odpowiednie szafy, skomputeryzowana, prowadzona  w  dogodnych warunkach, co jest wynikiem mrówczej, ofiarnej  i  wytrwałej pracy Pani Magdaleny Sikora oraz starań obecnego  Księdza Proboszcza – Kazimierza Klimczaka.

 

Na koniec pragnę dodać, że swego rodzaju zaczątkiem omówionej powyżej pierwszej biblioteki parafialnej, była biblioteka zorganizowana przy naszym kościele pod koniec lat sześćdziesiątych przez Księdza Stanisława Święcickiego. Ksiądz Stanisław będąc serdecznym przyjacielem ówczesnego Księdza Proboszcza – Stanisława Zolicha, często przyjeżdżał do naszej parafii  i  pomagał Księdzu Proboszczowi w pracach duszpasterskich. Skupił wokół siebie grupkę starszej młodzieży z miejscowej szkoły podstawowej ( z klas od mniej-więcej od piątej do ósmej ), organizując dla nich spotkania, wycieczki, czy wreszcie  – bibliotekę.  Ksiądz Święcicki dostarczył pewien zasób książek ( 20 może 30 ), które – na życzenie Księdza Proboszcza Zolicha oraz Księdza Święcickiego – wypożyczałam młodzieży. Do czytelniczek tej młodzieżowej biblioteki należały m.in. : Teresa Habas, Janina Powroźnik, Małgorzata Kędziora, Jolanta Rusin, Halina Klimek, Wanda Kubiak oraz Dorota Sikora. Biblioteka ta istniała  około 3- 4 lat, do  czasu ukończenia szkoły podstawowej przez wspomnianą młodzież.

 

Opracowała :  Dorota Sikora

Korekta :   Krystyna Piotrowska

 

Pamiątkowe zdjęcie z pierwszej biblioteki parafialnej, wykonane około  roku 1982-1983. Na zdjęciu :  bibliotekarka Dorota Sikora w rozmowie z Księdzem Proboszczem Stefanem Dobrzanowskim. W tle – ówczesna „szafa” biblioteczna.

 

 

 

Obecny widok Parafialnej Biblioteki

 

3