Title Image

Spotkanie POAK 18.10.22

Zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dniu 18 października poświęcone było następującym sprawom:

  • Eucharystii,
  • sprawom bieżącym,
  • obchodom jubileuszowym XXV lecia reaktywacji Akcji Katolickiej w naszej diecezji.

 

Członkowie POAKu uczestniczyli we mszy św. oraz prowadzili rozważania modlitwy różańcowej (jak w każdy wtorek miesiąca).

 

W ramach formacji Asystent Kościelny POAK – ks. Proboszcz pochylił się nad istotą Eucharystii, która powinna być źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Podzielił się swoją troską i obawami związanymi ze świadomością parafian dotyczącą ważności mszy św. Obserwuje się tendencje malejącą udziału w niedzielnych mszach św. a także w ciągu tygodnia. Mija bowiem trzeci Rok Liturgiczny poświęcony Eucharystii a bieżący rok pod hasłem: Posłani w pokoju Chrystusa. Ostatnie liczenie wiernych budzi niepokój i zmusza do refleksji jaka jest przyczyna takiego stanu, co należałoby zrobić. Pozostaje modlitwa za wiernych obojętnie, a także modlitwa wstawiennicza za kapłanów.

 

Członkowie POAKu dyskutowali na temat sposobu prowadzenia wieczornej modlitwy różańcowej przez małych ministrantów oraz braku kapłana przy wystawionym Najświętszym Sakramencie (w tym czasie pełnią posługę w konfesjonale). Zastanawialiśmy się również nad formą i sposobem przyjmowania Komunii św. przez wiernych tak, aby kapłani mogli w skupieniu pełnić swoją posługę a wierni ze czcią przyjmować Ciało Chrystusa.

 

Prezes POAK przypomniała o udziale w pierwszoczwatkowych Adoracjach Najświętszego Sakramentu w ustalonych godzinach czuwania dla poszczególnych członków. Uzgodniono, że oprawę liturgiczną każdej mszy św. poprzedzającej zebranie POAK będą spełniać członkowie.

 

Wszyscy członkowie otrzymali od Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej list okolicznościowy związany z Jubileuszem.

 

Prezes podziękowała za udział członków naszego POAKu w uroczystościach Jubileuszowych w Wadowicach i w Filharmonii  oraz w dniu skupienia w Czernej.

 

Następne spotkanie zaplanowano na 15.11.br.

 

Krystyna Piotrowska

0