Title Image

Refleksja po zebraniu AK

Zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej (POAK) w dnie 15 listopada poprzedzone było udziałem w Eucharystii wszystkich członków. Ofiara mszy św. została sprawowana za POAK , Księdza Asystenta, Prezesa, członków i sympatyków. Dobremu Bogu poleciliśmy również osoby, które z naszego grona odeszły do Pana.

 

Spotkanie rozpoczęto modlitwą – Pieśnią Eucharystyczną. Ksiądz Proboszcz w ramach prowadzonej formacji przedstawił duchowość pierwszych piątków miesiąca, które są wyrazem Miłości Bożej, dziękczynieniem za zbawieniem oraz wynagrodzeniem Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po analizie powyższego zagadnienia zostały wysunięte następujące wnioski:

 • więcej homilii o duchowości eucharystycznej,
 • zorganizowanie rekolekcji poświęconych kultowi Najświętszego Serca Pana Jezusa,
 • adoracje będące osobistym , intymnym spotkaniem z Panem Jezusem,
 • zastanowić się nad nowym przekazem wiary, nowymi formami dostosowanymi do potrzeb, oczekiwań wiernych,
 • zaangażować świeckich w ewangelizację,
 • prowadzić formację liturgiczno-sakramentalną.

To są zadania nad którymi należałoby się pochylić i w miarę możliwości realizować.

 

Następnie pani Prezes podziękowała członkom AK za udział w podejmowanych dziełach oraz poruszyła zagadnienia na najbliższy okres tj.:

 • udziału członków AK w uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
  w Katedrze Wawelskiej z okazji święta patronalnego Akcji Katolickiej,
 • rozprowadzania świec wigilijnych od 27.11,
 • organizacji VIII Dzielnicowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych,
 • przygotowania paczek świątecznych dla osób potrzebujących wsparcia.

 

Ustalono termin następnego spotkania na dzień 6.12.br.

 

Modlitwą i błogosławieństwem Księdza Asystenta zakończono spotkanie.

 

sprawozdanie przygotowała Krystyna Piotrowska

0