Title Image

Sprawozdanie z działalności POAK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8 w Parafii  Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach za 2022r.

 

1. Stan liczbowy członków AK na dzień 31.12.2020


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej liczy 20 członków zwyczajnych  i 2 osoby mające status członka wspierającego


2. Zebrania Parafialnego Oddziału Akcji Krakowskiej (POAK)


Odbywały się 25.02, 10.03, 10.05., 7.06., 27.07 18.10, 15.11, 6.12 (8). Każde zebranie poprzedzone było rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza – Asystenta Kościelnego w oparciu materiały formacyjne opracowane przez ks. Tadeusza Borutko pt. „Posłani w pokoju Chrystusa”.


3. Działalność POAK w 2022r. w wymiarze duchowym


 • W dniach 4-6 marca przedstawiciele POAK-u uczestniczyli w rekolekcjach zorganizowanych dla członków liderów AK w Krzeszowicach”.
 • W okresie Wielkiego Postu w piątek (1.03.2022r.) o godz. 20.00 członkowie POAK Anna i Marcin Kotek poprowadzili rozważania Drogi Krzyżowej.
 • W Wielki Piątek 15.04.2022 w godz.23.00-24.00 członkowie prowadzili modlitwę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
 • Członkowie POAK aktywnie włączyli się w przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św. i uczestniczyli w mszach św.:
 • w intencjach naszych kapłanów z okazji imienin: Księdza Proboszcza 3.04 , ks. Konrada 19.02 w dniu  i śp .ks. Jana 29.11.
 • w Wielki Czwartek 14.04
 • Podczas  Triduum Paschalnego i Pasterki.
 • 16 dnia każdego miesiąca /łącznie z lipcem i sierpniem/, w mszy św. wotywnej Świętego Jana Pawła II.
 • 15.11. w intencji o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickie i wieczną szczęśliwość dla zmarłych członków POAKu.
 • W dniu 28. 08. członkowie POAK wzięli udział w Dniu Wspólnotowy AK Archidiecezji Krak. w Wadowicach parafii pw. Ofiarowania NMP i sanktuarium św. Józefa ,
 • W dniu 9.10.uczestniczyliśmy z Księdzem Proboszczem w pielgrzymce do Czernej na dzień skupienia POAK.
 • Szósty rok kontynuowaliśmy modlitwę różańcową, co wtorek po wieczornej mszy św., w której uczestniczyli licznie członkowie POAK, Róż Różańcowych i inni Parafianie. Odmawianie modlitwy różańcowej nastąpiło z inicjatywy członków POAK.
 • członkowie POAK-u przychodzą na Adorację Najświętszego Sakramentu, w każdy I czwartek miesiąca, w określonych przez siebie godzinach.
 • Członkowie POAK licznie uczestniczyli przez cały rok w nabożeństwie do Naszej Patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

4. Przeprowadzone działania na rzecz parafii przez AK:


 • Członkowie POAK już po raz szesnasty, przy współudziale Księdza Proboszcza, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 138 i nr 50, oraz Rady Dzielnicy VI Bronowice – przeprowadzili Konkurs Palm w dn. 10.04.2022. W konkursie oceniono i nagrodzono 40 palm.
 • Członkowie POAK czynnie uczestniczyli w służbie porządkowej i budowie ołtarzy podczas  uroczystości Bożego Ciała.
 • Członkowie POAK rozprowadzali świece Caritas po mszach świętych w adwencie. Parafianie z osiedli pod przewodnictwem organizacyjnym dwóch Pań Kaś hojnie obdarowali koniecznymi produktami osoby z naszej wspólnoty parafialnej będące w potrzebie. Pomoc ta została przygotowana w postaci 25 paczek zawierających w obfitości produkty żywnościowe w tym dla 11 dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do Szkoły Podstawowej 138. Ponadto 24 seniorów z naszej wspólnoty parafialnej zostało obdarowanych upominkami oraz kartkami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci z Przedszkola Brykające Tygrysy. Wszyscy obdarowani otrzymali opłatek i życzenia świąteczne od Duszpasterzy i Parafian wypisane przez członków AK na kartkach świątecznych wykonanych w poprzednich latach przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 138. Członkowie POAK organizowali pakowanie i doręczenie przygotowanych podarków.

Po raz ósmy byliśmy współorganizatorami Dzielnicowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych nr 50 i 138 oraz przedszkoli  z terenu Dzielnicy VI. Do Konkursu zgłoszono 18 prac. Fundatorem nagród była Dzielnica VI Bronowice. Rozdanie nagród odbyło się 18.12.2022r., po mszy św. dla dzieci. Równolegle był przeprowadzony z inicjatywy członków AK konkurs na parafialnym FB na najpiękniejszą szopkę, która zdobędzie najwięcej polubień. Prace konkursowe można było oglądać w kościele. W pracach Jury aktywnie uczestniczyli oprócz członków POAK, ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak, pani Dyrektor SP138,  przedstawiciel Rady Dzielnicy VI Bronowice


5. Inne działania:


 • 27 kwietnia – udział w rozpoczynającej obchody 25 lecia reaktywacji Akcji Katolickiej w Archidiecezji Krakowskiej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Święty Jan Paweł II Między Informacją a Solidarnością w Sanktuarium Świętej Rodziny w Krakowie Bieżanowie.
 • 8 maja – członkowie POAK uczestniczyli w uroczystości św. Stanisława, we mszy św. i procesji z Wawelu na Skałkę .
 • 18 maja przedstawiciele POAK  uczestniczyli we mszy św. z okazji Jubileuszu XXV lecia reaktywacji AK Archidiecezji Krakowskiej w Sanktuarium Jana Pawła II.
 • 18 września członkowie POAK uczestniczyli w obchodach Jubileuszowych 25 lecia reaktywacji AK w diecezji krakowskiej, które miało miejsce w Filharmonii Krakowskiej. Asystent naszego POAK Ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak odznaczony został Medalem Jubileuszowym , nagrody okolicznościowe  otrzymały członkinie POAK p. Krystyna Galos i p. Krystyna Piotrowska.
 • 11 listopada członkowie POAK złożyli kwiaty pod tablicą pamięci w naszej parafii,  ofiarowaną tym, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny
 • 21 listopada – Członkowie POAK uczestniczyli w uroczystości Chrystusa Króla, (Święto Patronalne Akcji Katolickiej), na mszy św. o godz. 1000 w Katedrze Wawelskiej. Wyrażaliśmy wdzięczność i pamięć poległym za wolność, modląc się  i składając kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

6. Zmiany organizacyjne:


 1. Członek Halina Klimek odeszła do Pana
 2. Członek wspierający Franciszek Klima odszedł do Pana

 

 

Prezes POAK

Zofia Fedor

Kraków, dnia 14.02.2022r.

0