Title Image

Dlaczego Krąg Biblijny?

Jesteśmy ludźmi wierzącymi w Boga i Bogu. Czym jest więc wiara?  Jest odpowiedzią na Słowo Boże, jest wsłuchiwaniem się w Słowo, aby nim żyć na co dzień. Między Słowem Bożym i wiarą istnieje ścisła współzależność wymagająca czynnego współdziałania i nawracania się.

 

 

Na kartach Pisma Świętego spotykamy się z Panem Jezusem żywym i prawdziwym, bowiem Pismo Święte to Ktoś a nie coś, to Księga pełna obecności Boga. W Piśmie Świętym odnajdujemy swojego Pana. We wspólnocie Kręgu Biblijnego następuje kontakt z Bogiem, który nas kocha i który pragnie  oddziaływać swoją łaską. We wspólnocie łatwiej jest wejść w relacje z Chrystusem obecnym w tekście natchnionym.  Każdy z uczestników spotkań Kręgu Biblijnego, w zależności od własnych doświadczeń i zażyłości z Bogiem, może nieco inaczej wgłębiać się w Słowo Boże. Wymian myśli i odczuć poszerza nasze rozumienie i znajomość Biblii. Św. Hieronim mówił Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Lektura Pisma Świętego to podstawowy czynnik wzrostu w wierze.

 

 

Jeśli więc chcesz, aby wzrastać w Bogu dołącz do naszego Kręgu Biblijnego.

 

 

Każde nasze spotkanie rozpoczyna się modlitwą do Ducha Świętego, aby nas prowadził drogą prawdy. Mamy możliwość podzielenia się własnymi przemyśleniami. Odnosimy słowa i gesty Jezusa do naszego współczesnego życia. Żywy kontakt z obecnym w Słowie Bożym Chrystusem ma niewątpliwie wpływ na wybory i decyzję człowieka.

 

 

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godzinie 19.00. Naszym przewodnikiem jest Ksiądz Proboszcz pozwalając nam na szczególne otwarcie się na treść Ewangelii i inspiruje do rozważań.

 

Iwona

 

 

 

 

3