Title Image

Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

 Sprawozdanie z działalności  Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8
w Parafii pw.  Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie Mydlnikach za 2023r.

 

 1. Stan liczbowy członków AK.
  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na dzień 31.12.2023r. liczył 20 członków zwyczajnych
 1. Zebrania Parafialnego Oddziału Akcji Krakowskiej (POAK)
  odbywały się 14.02, 7.03, 18.04, 16.05., 13.06., 12.19, 17.10 (Dzień Skupienia w Czernej), 14.11, 5.12.
  Każde zebranie poprzedzone było uczestniczeniem we mszy św. wieczornej i modlitwie różańcowej
  oraz rozważaniem poprowadzonym przez Księdza Proboszcza Kazimierza Klimczaka– Asystenta Kościelnego


 2. Działalność POAK w 2023r. w wymiarze duchowym
 • W dniach 12.03-14.03 członkowie AK uczestniczyli w parafialnych wielkopostnych rekolekcjach.
 • W okresie Wielkiego Postu w piątek (24.03.2023r.) o godz. 19.00 członkowie POAK poprowadzili rozważania Drogi Krzyżowej.
 • W Wielki Piątek 7.04. 2023 w godz.22.00 – 23.00 członkowie prowadzili modlitwę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim
 • Członkowie POAK aktywnie włączyli się w przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św. i uczestniczyli w mszach św.:

* w intencjach naszych kapłanów z okazji imienin: Księdza Proboszcza (3.04) , Księdza Marka (23.04) , ks. Damiana  (26.09)  i śp .ks. Jana (29.11).

* w Wielki Czwartek (6.04.)

* podczas  Triduum Paschalnego

* 16 dnia każdego miesiąca /łącznie z lipcem i sierpniem/, w mszy św. wotywnej ku czci św. Jana Pawła II.

* 14.11. w intencji o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego dla członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickie i wieczną szczęśliwość dla zmarłych członków POAKu.

 • W dniu 17.06 członkowie POAK uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę.
 • W dniu 16. 09. członkowie POAK wzięli udział w Dniu Wspólnotowym AK Archidiecezji Krakowskiej w Makowie Podhalańskim w sanktuarium Matki Bożej Opiekunki i Królowej Rodzin.
 • W dniu 21.10.uczestniczyliśmy z Księdzem Proboszczem w pielgrzymce do Czernej na dzień skupienia POAK.
 • 10 członkowie POAK prowadzili rozważania modlitwy różańcowej w oparciu o nauczanie Świętego Jana Pawła II.
 • Siódmy rok kontynuowaliśmy modlitwę różańcową, co wtorek po wieczornej mszy św., w której uczestniczyli licznie członkowie POAK, Róż Różańcowych i inni Parafianie. Odmawianie modlitwy różańcowej nastąpiło z inicjatywy członków POAK.
 • członkowie POAK-u przychodzą do naszej świątyni w każdy pierwszy czwartek miesiąca na Adorację Najświętszego Sakramentu, w określonych przez siebie godzinach.
 • Członkowie POAK prowadzą drugi rok w każdy pierwszy czwartek miesiąca modlitwę różańcową w intencji kapłanów.
 • Członkowie POAK licznie uczestniczyli przez cały rok w nabożeństwie do Naszej Patronki, Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę miesiąca.

 1. Przeprowadzone działania na rzecz parafii przez AK:
 • 27.01. Członkowie POAK organizowali spotkanie opłatkowe wraz z Duszpasterską Radą Parafialną pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Asystenta Kościelnego POAK.
 • Członkowie POAK już po raz siedemnasty, przy współudziale Księdza Proboszcza, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 138 i nr 50, oraz Rady Dzielnicy VI Bronowice – przeprowadzili Konkurs Palm w niedzielę palmową w dn. 2.04.2023. W konkursie oceniono i nagrodzono 30 palm.
 • W związku z przypadającym Jubileuszem 25. lecia wydania Dekretu przez Kardynała Franciszka Macharskiego 6 marca 1998 r. powołującego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej nr 8 w parafii MBNP w Krakowie Mydlnikach świętowaliśmy to wydarzenie w następujący sposób:
 • a) w parafialnej gazetce Magnificat wydawanej co niedzielę w naszej parafii w dniu 4.06 został zamieszczony artykuł zawierający historię POAK nr 8, w którym wymienione zostały działania na rzecz parafii doraźne i cykliczne.
 • b) w niedzielę 4.06 po każdej mszy św. Prezes prezentowała historię zainicjowania AK przez papieża Piusa X i formalnoprawne ramy nadane przez papieża Piusa XI. Przedstawiona została również historia powstania, reaktywacji i działalności AK w Polsce.
 • c) Po mszach św. w dn. 4.06 odbywały się spotkania przy kawie i herbacie członków POAK z parafianami w kawiarence prowadzonej przez młodzież naszej parafii. Ciasta na tą okoliczność przygotowali członkowie POAK.
 • d) W kościele zaprezentowana została wystawa Jubileuszowa 25 lecia działalności POAK na której umieszczono zdjęcia od członków AK na których upamiętniające wydarzenia związane z działaniami POAK. Druga część wystawy obejmowała zdjęcia upamiętniające wydarzenia organizowane przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.
 • Członkowie POAK czynnie uczestniczyli w służbie porządkowej i budowie ołtarzy podczas uroczystości Bożego Ciała w dniu 8.06.
 • Członkowie POAK czynnie uczestniczyli przy organizacji agapy podczas uroczystości odpustowej parafii w dniu 25.06. Zaprezentowana również została wystawa Jubileuszowa. Podczas agapy odpustowej na którą przybyło wielu naszych parafian z dziećmi dla których oprócz poczęstunku były przygotowane różne zabawy. Agapę organizowaliśmy przy współudziale młodzieży oazowej, członków Duszpasterskie Rady Parafialnej, grupy Bliżej Boga.
 • Członkowie POAK rozprowadzali świece Caritas po mszach świętych w Adwencie. Parafianie z osiedli pod przewodnictwem organizacyjnym dwóch Pań Kaś hojnie obdarowali koniecznymi produktami osoby z naszej wspólnoty parafialnej będące w potrzebie. Pomoc ta została przygotowana w postaci 12 paczek zawierających w obfitości produkty żywnościowe. Ponadto 44 seniorów z naszej wspólnoty parafialnej zostało obdarowanych upominkami oraz kartkami świątecznymi przygotowanymi przez dzieci z Przedszkola Brykające Tygrysy. Wszyscy obdarowani otrzymali opłatek i życzenia świąteczne od Duszpasterzy i Parafian wypisane przez członków AK na kartkach świątecznych wykonanych w poprzednich latach przez dzieci ze Szkoły Podstawowej 138. Członkowie POAK zajęli się pakowaniem a upominki dla seniorów roznieśli starsi uczniowie ze Sz.P.138.
 • Po raz dziewiąty byliśmy współorganizatorami Dzielnicowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych nr 50 i 138 oraz przedszkoli z terenu Dzielnicy VI. Do Konkursu zgłoszono 12 prac. Fundatorem nagród była Dzielnica VI Bronowice. Rozdanie nagród odbyło się 17.12.2023r., po mszy św. dla dzieci. Równolegle był przeprowadzony z inicjatywy członków AK konkurs na parafialnym FB na najpiękniejszą szopkę, która zdobyła najwięcej polubień. Prace konkursowe można było oglądać w kościele. W pracach Jury aktywnie uczestniczyli oprócz członków POAK, ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak, pani Dyrektor SP138,  przedstawiciel Rady Dzielnicy VI Bronowice .

 1. Inne działania:
 • 7 maja – członkowie POAK uczestniczyli w uroczystości św. Stanisława, we mszy św. i procesji z Wawelu na Skałkę .
 • 11 listopada członkowie POAK złożyli kwiaty pod tablicą pamięci w naszej parafii, ofiarowaną tym, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny
 • 26 listopada Członkowie POAK uczestniczyli w uroczystości Chrystusa Króla, (Święto Patronalne Akcji Katolickiej) na mszy św. o godz. 1000 w Katedrze Wawelskiej. oraz przygotowali organizację Gali
 • Wyrażaliśmy wdzięczność i pamięć poległym za wolność, modląc się i składając kwiaty pod Krzyżem Katyńskim.

6    Zmiany organizacyjne:

 • W dniu 13.06 odbyło się Walne Zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej podczas którego przeprowadzono wybory na Prezesa POAK z uwagi na upływającą kadencję dotychczasowej Prezes z dniem 18 czerwca 2023r.. Wybrano następujących kandydatów: Zofia Fedor ; Anna Kotek; Robert Górecki.
 • W dniu 12.09 wybrano kandydata do Rady Panią Annę Kotek

 

 

 

Prezes POAK Zofia Fedor

 

Kraków, dnia 09.01.2024r.

0