Title Image

Wymagane dokumenty

Rekrutacja 2024/2025

 

Dokumenty kandydata do Seminarium

1.Własnoręcznie piórem napisane podanie do Ks. Rektora o przyjęcie do WSD AK

 1. Własnoręcznie piórem napisany życiorys
 2. Świadectwo dojrzałości (oryginał)
 3. Świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
 4. Zaświadczenie o niekaralności
 5. Aktualna metryka chrztu świętego i świadectwo bierzmowania
 6. Opinia Księdza Proboszcza
 7. Opinia nauczyciela religii/katechety
 8. Świadectwo zdrowia o możliwości podjęcia studiów wyższych (od lekarza rodzinnego)
 9. Fotografia (1 szt., format legitymacyjny, w garniturze w jasnej koszuli z krawatem)

 

 

Termin lipcowy

 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

do 13 lipca – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

 1. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)

-rozpoczęcie: 14 lipca godz. 17.00

-zakończenie:  15 lipca godz. 19.00

 

Termin wrześniowy

 1. Złożenie dokumentów i rozmowa wstępna

Archidiecezja Krakowska

do 12 września – złożenie dokumentów i rozmowa z ks. przełożonym (WSD, Kraków, ul. Podzamcze 8)

 1. Egzaminy (Kraków, ul. Podzamcze 8)

-rozpoczęcie: 13 września godz. 17.00

-zakończenie:  14 września godz. 19.00

 

Program rekrutacji w Seminarium przewiduje:

 • test pisemny dotyczący wiedzy katechizmowej z zakresu szkoły średniej
 • test sprawności psychologicznej
 • rozmowa kwalifikacyjna z Ks. Przełożonym
 • ostateczna decyzja przyjęcia na etap propedeutyczny

(Obowiązuje strój galowy)

 

0