Title Image

Blog

Pakiet informacji dot. transportu oraz bezpieczeństwa na drogach w trakcie ŚDM Kraków 2016.

 

Identyfikator rejestracyjny Pielgrzyma będzie Cię upoważniał do bezpłatnego poruszania się środkami transportu publicznego na terenie jego obowiązywania. Okres ważności identyfikatora będzie uzależniony od rodzaju pakietu, który wybierzesz. Maksymalny okres ważności to: 25.07 – 02.08.2016 (dla pakietów A1+, A3+)*.

 

KLIKNIJ PO WIĘCEJ INFORMACJI O PAKIETACH PIELGRZYMA

 

System transportu publicznego na terenie miasta Krakowa i gmin sąsiadujących oparty jest na:

 

•Komunikacji miejskiej, na którą składają się sieci autobusowe i tramwajowe
•Komunikacji kolejowej – Małopolska Kolej Aglomeracyjna, przewoźnicy kolejowi.

 

Dla grup Pielgrzymów w obrębie STREF zakwaterowania II-IV, a nie objętych systemem komunikacji miejskiej, dedykowanym środkiem transportu będzie transport kolejowy.

 

KO zapewni transport do najbliższego węzła kolejowego lub obszaru, gdzie funkcjonuje komunikacja miejska we współpracy z gminami i z wykorzystaniem środków transportu rodzin przyjmujących pielgrzymów.
W sytuacjach wyjątkowych grupa Pielgrzymów będzie mogła skorzystać z własnego środka transportu na czas dojazdu do węzłów transportu publicznego lub w razie potrzeby KO zapewni taki środek transportu.

 

Specjalne połączenia na Wydarzenia Centralne

 

Na czas trwania ŚDM w Krakowie zostanie wdrożona specjalna sieć połączeń komunikacji miejskiej ze szczególnym uwzględnieniem miejsc Wydarzeń Centralnych tj. Błonia, Sanktuaria w Łagiewnikach, Campus Misericordiae.
Pielgrzymi niezarejestrowani powinni nabyć określone karty lub bilety według obowiązujących taryf!
Na terenie Krakowa będziesz mógł się poruszać własnymi środkami transportu – autokarami i samochodami osobowymi. W części obszarów Miasta zostanie wyeliminowany ruch kołowy.

 

Wszystkie Pakiety upoważniają Pielgrzyma do poruszania się bezpłatnie środkami komunikacji publicznej (komunikacja miejska i aglomeracyjna oraz kolej) w okresie 25.07-02.08.2016 w obszarze stref zakwaterowania i w okresie ważności wybranego Pakietu.


DROGI REKOMENDOWANE PODCZAS ŚDM
WAŻNE! Schemat organizacji ruchu podczas ŚDM 2016

WAŻNE! Komunikacja zbiorowa podczas ŚDM

PRZEWODNIK PIELGRZYMA (ze strony Magiczny Kraków) DO POBRANIA 

 


 

System dojazdu do Krakowa grup z pakietami A1, A1+, B1, B1+, A3, A3+ *

 

AUTOKAR 

 

Jeśli przyjechałeś w grupie, dojeżdżasz bezpośrednio do miejsca zakwaterowania, a tam następuje odbiór pakietów. Grupa znajduje się pod opieką Komitetu Parafialnego. Autokar zostaje odstawiony na wskazany parking, grupa nie wykorzystuje autokaru w trakcie wydarzeń ŚDM.

 

SAMOLOT LUB POCIĄG 

 

Jeśli podróżujesz w grupie liniami lotniczymi lub pociągiem, zostaniecie odebrani z lotniska lub dworca przez przedstawiciela Komitetu Parafialnego i środkami transportu miejskiego udacie się do miejsca zakwaterowania. Grupa korzysta ze środków transportu miejskiego nieodpłatnie na podstawie potwierdzenia z systemu rejestracji. Jeśli chcesz wynająć autokar, wcześniej skontaktuj się z Twoim Komitetem Parafialnym.

 

SAMOCHÓD PRYWATNY 

 

Podobnie jak w przypadku grupy poruszającej się autokarem, grupa dojeżdżająca samochodem kieruje się bezpośrednio do miejsca zakwaterowania. Następnie samochód zostaje odstawiony na parking bez możliwości poruszania się nim w trakcie wydarzeń ŚDM.
W trakcie dojazdu do Krakowa grupy będą mogły korzystać z Centrów Informacyjno– Rejestracyjnych, zlokalizowanych na lotniskach, dworcach, drogach dojazdowych do miasta. W CIR będzie można całodobowo uzyskać informacje na temat dojazdu do miasta, miejsca zakwaterowania, oraz dokonać rejestracji i odebrać Pakiet Pielgrzyma.
*Grupy pielgrzymów, które zarejestrowały się z pakietem A2, A4, B2, C i które chcą wynająć autokar na trasie z lotniska bądź dworca do miejsca zakwaterowania, muszą zgłosić się bezpośrednio do Komitetu Organizacyjnego, do sekcji Logistyki / zespół ds. Transportu (transport@krakow2016.com).

 

Dworzec Kolejowy, Lotnisko

 

Kraków dysponuje dobrze rozwiniętą siecią kolejową oraz lotniczą.
PKP Dworzec Kraków – Główny zapewnia realizację wszystkich przejazdów kolejowych z głównych kierunków w kraju.


OFERTA SPECJALNA PKP INTERCITY„Bilet ŚDM Kraków 2016”

SERWIS SPECJALNY PKP NA ŚDM KRAKÓW 2016!

 


 

Każdy będzie mógł bezpłatnie podróżować pociągami Kolei Śląskich w całym województwie śląskim oraz na trasie obsługiwanej przez śląskiego przewoźnika w województwie małopolskim.

 

W dniu wizyty Ojca Świętego na Jasnej Górze (28 lipca) wszyscy w województwie śląskim oraz na odcinku Katowice – Oświęcim będą mogli podróżować pociągami Kolei Śląskich bezpłatnie. Ponadto przewoźnik zaplanował wzmocnienie składów regularnie kursujących do i z Częstochowy, zostanie także uruchomionych 21 dodatkowych połączeń, które dowiozą pielgrzymów na jasnogórską poranną mszę i umożliwią powrót z niej w kierunku południowym (m.in. do Zawiercia, Myszkowa, Dąbrowy Górniczej, Będzina, Sosnowca, Katowic) i południowo-zachodnim (m.in. do Lublińca, Tarnowskich Gór, Bytomia, Katowic).

 

Przewoźnik pragnie w powyższy sposób umożliwić, nie tylko przyjezdnym pielgrzymom, ale również mieszkańcom całego regionu, udział w wyjątkowym spotkaniu z papieżem w Częstochowie.

 

23 lipca: Na koncert i z powrotem

 

Koleje Śląskie zaplanowały także 10 dodatkowych pociągów nocnych, które umożliwią uczestnikom koncertów organizowanych na Muchowcu powroty do takich miejscowości jak Tychy, Rybnik, Wodzisław Śląski, Zabrze i Pszczyna.

 

Pozostałe dni w ramach ŚDM:

 

Około 50 dodatkowych pociągów do takich miast jak Oświęcim, Katowice, Radzionków, Wodzisław Śląski, Tychy i Pszczyna.
Z okazji Światowych Dni Młodzieży Koleje Śląskie łącznie uruchomią ok. 70 dodatkowych pociągów, z czego ok. 50 z nich zostanie uruchomionych w dniach 20-24 lipca oraz 30-31lipca. Duża część z tych połączeń umożliwi dotarcie do Oświęcimia (Muzeum Auschwitz-Birkenau) i Radzionkowa (stacja najbliższa Piekarom Śląskim, gdzie znajduje się Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej). Realizowane będą także połączenia powrotne.

 

Najważniejsze informacje ogólne:

 

Koleje Śląskie w miarę swoich możliwości będą na kluczowych trasach oraz w kluczowych godzinach wzmacniać składy pociągów regularnie kursujących. Przewoźnik planuje wzmocnienie służb odpowiedzialnych za obsługę podróżnych (m.in. w pociągach dodatkowa obsługa, wzmocnienie infolinii).

 

Lista rozkładowych oraz dodatkowo uruchamianych połączeń (z których będą mogli skorzystać zarówno zgłoszeni uczestnicy ŚDM, jak i pozostałe osoby) zostanie udostępniona na stronie internetowej przewoźnika w połowie lipca.

 

W związku z ogromną skalą przedsięwzięcia i doniosłością wydarzenia, a także ograniczoną ilością taboru posiadanego przez przewoźnika kolejowego, niektóre z rozkładowych pociągów w czasie trwania ŚDM zostaną zastąpione komunikacją autobusową. Lista tych połączeń udostępniona zostanie na stronie internetowej przewoźnika w połowie lipca.

 

Część dodatkowych pociągów będzie zarezerwowana dla grup zorganizowanych przez stronę kościelną. Z pozostałych połączeń będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani. Informacje dot. ŚDM zamieszczane na stronie internetowej przewoźnika będą stale uzupełniane oraz aktualizowane. W związku z tym prosimy o śledzenie umieszczanych komunikatów.

 


 

KRAKÓW AIRPORT im. Jana Pawła II  zapewnia realizację wszystkich połączeń lotniczych. Twoim portem docelowym powinien być więc Międzynarodowy Port Lotniczy Kraków (KRK).

 

Parkingi
Każda parafia w strefach zakwaterowania zapewni miejsca parkingowe dla autokarów. Autokary pozostaną na wyznaczonych parkingach bez możliwości poruszania się po mieście.
Dodatkowe miejsca postojowe zostaną zorganizowane przez KO  na parkingach przy centrach handlowych, dużych placach, miejscach oddanych do dyspozycji KO.  Autokary muszą pozostać na wyznaczonych parkingach bez możliwości poruszania się po mieście.
Na czas Wydarzeń Centralnych w sobotę i niedzielę zostaną wyznaczone parkingi wzdłuż pasów drogowych. Parkingi te zostaną wyposażone w sanitariaty i punkty handlowe.

 


 

BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

 

Zasady i dobra praktyka bezpiecznego poruszania się na drogach szybkiego ruchu:

 

1. W przypadku awaryjnego zatrzymania się na autostradzie lub drodze ekspresowej:
– opuść pojazd przez prawe drzwi;
– ostrzeż innych, tj. włącz światła awaryjne, ubierz kamizelkę odblaskową i ustaw trójkąt ostrzegawczy w odległości przynajmniej 100 m (na autostradzie), 60-70 m (na drodze ekspresowej);
– poruszaj się wyłącznie pasem awaryjnym lub terenem zielonym;
– zadzwoń po pomoc;
– oczekuj na pomoc w bezpiecznej odległości od pojazdu, o ile to możliwe na terenie zielonym.

2. Zachowaj bezpieczną odległość między pojazdami niezbędną do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub
zatrzymania. Rekomendowana odległość między kolejnymi pojazdami jadącymi autostradą z prędkością 140 km/h
powinna wynosić ok. 75 m, a jadącymi drogą ekspresową z prędkością 120 km/h – ok. 65 m.

3. Pamiętaj – lewy pas jezdni służy jedynie do wyprzedzania, a nie do ciągłej jazdy.
4. Manewry zmiany pasa ruchu wykonuj płynnie, z odpowiednim wyprzedzeniem, po uprzednim poinformowaniu innych uczestników ruchu o swoich zamiarach odpowiednim sygnałem.
5. W sposób bezpieczny włączaj się do ruchu. Jeśli droga wyposażona jest w dodatkowy pas włączeń – wykorzystuj jego pełną długość.
6. Dostosuj prędkość do warunków panujących na drodze i ograniczenia prędkości nie większej niż 140 km/h na autostradach i 120 km/h na drogach ekspresowych.
7. Gdy czujesz się zmęczony i znudzony prowadzeniem pojazdu skorzystaj z miejsc obsługi podróżnych MOP i odpocznij przed 14 dalszą podróżą.

 

PO WIĘCEJ INFORMACJI IDŹ DO ZAŁĄCZNIKÓW STRONY TUTAJ

Pobierz darmową aplikację GoingAbroad

 

krakow2016.com

0