Title Image

29 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa w tygodniu o 17.15 w niedzielę o 17.30.

Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W tę rocznicę wpisuje się dzisiejsza uroczystość konsekracji kościoła przy Sanktuarium św. Jana Pawła II o godz. 12.30.

We wtorek po Mszy Św. spotkanie Akcji Katolickiej a w środę wszystkich zapisanych na pielgrzymkę jubileuszową do Gniezna.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o pomocy duchowej i materialnej tym, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła.

Bóg zapałać za troskę o swój kościół parafialny mieszkańcom rej. ul. Dolińskiego. W tym tygodniu, na sobotę na godz. 9.00 prosimy mieszkańców rej. ul. Zakliki. Bóg zapłać za składkę inwestycyjną z racji III niedzieli miesiąca.

Na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przekazano z XVI Dnia Papieskiego 2466 zł. Bóg zapłać.

Członkowie grupy Mały Apostoł, scholi parafialnej Jutrzenka oraz służby liturgicznej uczestniczą od piątku do niedzieli w wyjeździe integracyjnym, w ośrodku rekolekcyjnym Grup Apostolskich w Zawadce, którego tematem jest „przyjaźń”. Nadal zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się do tych wspólnot.

Przypominamy o konkurs na własnoręcznie wykonany różaniec, który trwa do soboty.  Zapraszamy również wszystkie dzieci do przygotowania się na przeżycie Uroczystości Wszystkich Świętych przez wykonanie pracy plastycznej- portretu wybranego świętego (prace należy złożyć do 27 października) oraz przez przebranie się na dzień Wszystkich Świętych za osobę świętego lub błogosławionego. Więcej szczegółów u ks. Wojciecha.

Wszystkich obchodzących urodziny i imieniny zapewniamy o życzliwości i modlitwie. W modlitwach w sposób szczególny pamiętamy o naszych bliskich zmarłych, za których również możemy składać tradycyjne wypominki.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;
  • 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła, patron służby zdrowia.
  • 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
  • 20 X – św. Jan Kanty, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością; główny patron archidiecezji krakowskiej. Odpust na oś. Widok.
  • 21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
  • 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

    List Pasterski Episkopatu Polski przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

< Powrót

0