Title Image

Konkurs szopek

201611_szopki_wpis

REGULAMIN II DZIELNICOWEGO KONKURSU SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

 

   1. Celem konkursu jest:
    • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
    • Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie inscenizacji szopek z wprowadzeniem akcentów regionalnych;
    • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej, jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
    • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

 

   1. Tematyka konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracyszopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: samodzielność wykonania, nawiązanie do tradycji, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.

   1. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:
    • – oddziały przedszkolne –  klasy III
    • – klasy IV-VI

 

   1. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa. Dopuszczalne maksymalne wymiary szopek: 50cmx50cmx50cm. Szopki które nie będą spełniać kryteriów, nie będą oceniane. Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo.).

 

   1. Konstrukcja szopki powinna być stabilna, o sztywnym podłożu. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, nazwa przedszkola, szkoły, klasa.

 

   1. Szopkę należy dostarczyć do 11.12.2016 r. do godz10.30.do kościoła pw. MBNP w Krakowie Mydlnikach.

 

   1. Od 12.12.2016r. do 17.12.2016r. istnieje możliwość głosowania na nagrodę publiczności przez internet:facebook.com/parafiamydlniki/

Ocena i nagrody

   1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów specjalnie do tego celu.

 

   1. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
   • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
   • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
   • wkład pracy;
   • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
   • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Rozdanie nagród : 18.12.2016 r. po mszy św. o godz. 10.30 w kościele.

ORGANIZATORZY:

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii MBNP Kraków – Mydlniki

Szkoła Podstawowa nr 138 w Krakowie

FUNDATOR NAGRÓD – DZIELNICA VI KRAKÓW – BRONOWICE

0