Title Image

Ojczyzna

Niepodległa nasza Ojczyzna
Wyrosła w walce i znoju –
dźwigając krzyż bitewny,
Na polach żniwnych i krwawych.
I choć to już kilka pokoleń
Co szczyci się tą historią,
Nie zniknie w sercach narodu –
Cześć dla tych co szli w bój za Ojczyznę.
A idąc byli tą szalą –
By święte utwierdzić w wierze,
Że Polska powstanie z martwych –
Bóg przyjmie ten czyn w ofierze.
Bo nigdy jak dotąd bywało
Nie ugną się nasze kolana,
Przed wrogiem polskości i wiary –
Co krwią odkupione zostało.
I choć to już nowy okres
I nowe przed nami lata –
Niech zawsze trwa w sercach miłość,
W naszej Ojczyźnie się splata.
Niech biją nam srebrne dzwony,
Na Nowe Tysiąclecie –
Niech będzie w Ojczyźnie Naszej,
Bóg – Honor i Chwała w świecie.

*********************************

Nasze spotkanie i modlitwa za Ojczyznę na mszy świętej o godz. 9.00 zostało uświetnione pieśniami Chóru „Schola Cantorum Mydlnicensis

Po modlitwie, w asyście pięknej kawalerii przeszliśmy na drugą część obchodów Dnia Niepodległości do Klubu „Mydlniki”.    Tutaj zdjęcia

0