Title Image

Jubileuszowy Krzyż

Zdjęcia zniszczonego krzyża oraz montaż nowego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
Gdzie Bóg, Król świata całego, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
dokonał życia swojego.
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.
Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo.

W czwartkowy poranek 17 listopada przy naszym kościele został umieszczony Jubileuszowy Krzyż, na którym wiernie wyżłobiono napis pochodzący z wcześniejszego krzyża, który uległ zniszczeniu (ząb czasu). Ten krzyż stanowi pamiątkę Roku Miłosierdzia i Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski. Zostanie poświęcony w Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, w dniu, w którym uroczyście wypowiemy słowa Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Zdjęcia z poświęcenia krzyża.

 

2016-11-17

0