Title Image

Jubileusz 100-lecia Duszpasterstwa

W dniach 14 i 15 sierpnia 2014 roku nasza wspólnota świętowała jubileusz 100-lecia Duszpasterstwa. Rocznica ta była ważnym wydarzeniem w życiu wspólnoty parafialnej.

kosciol_01

Czcigodny Księże Janie, Proboszczu naszej Mydlnickiej Parafii.
Przeżyliśmy w ostatnich dniach wspaniałe historyczne chwile związane z obchodami 100-lecia duszpasterstwa w naszej parafii. Przygotowania trwały wiele lat, związane z odnową naszej świątyni i otoczenia, z budową nowej kaplicy, również przygotowania duchowego.

To wszystko zawdzięczamy przede wszystkim Tobie przewielebny nasz księże Proboszczu. Włożyłeś tyle pracy, trudu, niejednokrotnie stresu i własnego zdrowia.
Dlatego pragniemy dzisiaj, w imieniu parafian, złożyć najserdeczniejsze podziękowanie, wyrazić wdzięczność za te wszystkie dokonania.
Za oddaną, mądrą i miłosierną służbę w naszej wspólnocie.
Niech dobry Bóg obdarza księdza Proboszcza wszelkimi łaskami, a każdy dzień niech będzie błogosławiony.
Niech strzeże Księdza tak umiłowana przez niego Matka Boska Nieustającej Pomocy.
Jeszcze raz Bóg zapłać i szczęść Boże.

 

Biezmowanie Bierzmowanie schola_cantorum Bierzmowanie Bierzmowanie Bierzmowanie

 

Ksiądz proboszcz Jan Rajda wraz z Radą Parafialną podjął działania przygotowujące parafian duchowo:

 

 • wrzesień 2008r. – odbyła się pielgrzymka do Ziemi Świętej,
 • październik 2009r. – Misje Święte prowadzone przez ks. Jana Szczepaniaka i ks. Adama Podbiera,
 • od kwietnia 2009r. rozpoczęto comiesięczne spotkania biblijne z ks. dr hab. Romanem Bogaczem,
 • wrzesień 2009r. – pielgrzymka do Lourdes, Santiago de Compostela, Fatima, Sevilla, Montserrat,
 • marzec 2011r. – renowacja Misji Św. i poświęcenie Drogi Krzyżowej w parku przykościelnym ufundowanej przez indywidualnych parafian,
 • wrzesień 2012r. – pielgrzymka do Lwowa i na Podole,
 • 17.05.2013 – peregrynacja obrazu Pana Jezusa Miłosiernego oraz relikwii Św. Siostry Faustyny i wówczas błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystościom przewodniczył ks. Kardynał Stanisław Dziwisz,
 • 10 – 13.08.2014 – dni skupienia przygotowujące parafian do uroczystości jubileuszowych.

 

Równolegle z przygotowaniami duchowymi przeprowadzono szereg prac renowacyjnych i uzupełniających w świątyni i terenie przykościelnym. Prace prowadzono w kilku etapach w latach 2010 – 2014:

 

 • 2010r. – przeprowadzono remont prezbiterium i wybudowano ścianę ołtarzową, przy wykorzystaniu 10 tys. cegieł,
 • 2011/2012 r. – przebudowano stopnie i posadzkę, które wykonano z jasnego marmuru w prezbiterium kościoła,
 • 2011r. – wybudowano Drogę Krzyżową w parku przykościelnym, ufundowaną przez indywidualnych parafian,
 • listopad 2012 – wbudowano witraże w oknach, w nawach bocznych, w części szczytowej,
 • 2013r. – zabudowano witraże w czterech oknach pod chórem; tajemnice różańcowe,
 • 2013r. – sfinansowanie budowy studni w Czadzie. Według opinii kapucyna o. Tomasza nasza parafia jako jedyna w Polsce zrealizowała to dzieło,
 • 2014r. – pomalowanie ścian wewnątrz kościoła według projektu prof. Lucjana Orzecha,
 • 2014r. – modernizacja oświetlenia ołtarza głównego,
 • 2014r. – przebudowa schodów zewnętrznych i barierek przy wejściu głównym, bocznym i plebanii,
 • 2014r. – z inicjatywy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, wybudowano jubileuszową kapliczkę upamiętniającą miejsce sprawowania Mszy Św., w latach 1914-1951, w dawnej karczmie (obecnie w pobliżu pętli autobusowej). Fundatorem kapliczki jest pan Floryański z synami.
 • pan Floryański z synami sfinansował również budowę kaplicy bocznej, przy wejściu głównym do kościoła, z historycznym wizerunkiem obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który w latach 1914 – 1980 był umieszczony w ołtarzu głównym.

 

Podjęto działania społeczne i kulturalne integrujące mieszkańców oraz popularyzujące uroczystości jubileuszowe wśród parafian oraz w dekanacie.
W naszej świątyni odbyły się liczne występy wokalno – muzyczne, indywidualne i zbiorowe:

 

 • marzec 2014r. – koncert wokalno – organowy w wykonaniu naszych młodych parafian: P. Wyżgi, K.Bartuś a także gości:prof. L. Orzecha, p. K. Sikorskiej i p. K. Siadaczki
 • maj 2014r. – występ chóru „Amicus” z parafii Św. J. Kantego,
 • maj 2014r.– występ chóru „Salawa” z parafii bł. A. Salawy oraz chóru z parafii Św. Wojciecha,
 • maj 2014r. – przeprowadzona akcja krwiodawstwa dla Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu,
 • czerwiec 2014r. – konkurs wiedzy o Mydlnikach i parafii zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 138.

 

Parafianie wykazują wrażliwość na potrzeby innych. Corocznie w okresie świąt Bożego Narodzenia przygotowują paczki „Dar Serca” dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, włączają się w ogólnopolską akcję „Pomoc dla Kościoła na Wschodzie”, a także wspomagają materialnie kombatantów z Kresów. Dzięki sponsorom, dzieci z najuboższych rodzin mogą brać udział w organizowanych przez szkołę i parafię wyjazdach zimowych i letnich.
Tyle dzieł zaplanowanych udało się zrealizować dzięki Bogu i Jego Matce – patronce Naszej Parafii.

 

Życie parafii nie kończy się na uroczystościach jubileuszowych. Szczególnie zapraszamy nowych członków parafii do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej wspólnoty.

 

 

< Powrót

 

1