Title Image

Relikwiarz św. Jana Pawła II

Relikwie to fragmenty doczesnych szczątków osób uznanych przez Kościół za święte lub błogosławione oraz przedmiotów z nimi związanych. Wyróżniamy relikwie trzech rodzajów: pierwszego stopnia – to części ciała świętego (najczęściej relikwie ex ossibus), drugiego stopnia – przedmioty, których święty lub błogosławiony dotykał za życia oraz trzeciego stopnia – przedmioty, które dotykały ciała świętego już po jego śmierci.

WOLNY

Katechizm Kościoła Katolickiego do kultu relikwii odnosi się w następujący sposób: Poza liturgią sakramentów i sakramentaliów katecheza powinna brać pod uwagę formy pobożności wiernych i religijności ludowej. Zmysł religijny ludu chrześcijańskiego zawsze znajdował wyraz w różnorodnych formach pobożności, które otaczały życie sakramentalne Kościoła. Są to: cześć oddawana relikwiom, nawiedzanie sanktuariów, pielgrzymki, procesje, droga krzyżowa, tańce religijne, różaniec, medaliki itp. (KKK 1674).

Kościół zachęca do oddawania czci świętym, czuwa równocześnie nad właściwym rozumieniem tej praktyki.

W czwartą niedzielę Adwentu mieliśmy możliwość modlić się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, którego relikwie (pierwszego stopnia) podarował naszej parafii ks. kardynał Stanisław Dziwisz. Dziękując Bogu i ks. kardynałowi za ten dar pragniemy szerzyć kult wielkiego rodaka naszej ziemi. W tym miejscu dziękujemy również pewnemu małżeństwu za ufundowanie relikwiarza.

WOLNY

 

 

Chcemy w naszej parafii modlić się w każdy czwartek (w miarę możliwości) – dzień Eucharystii i ustanowienia kapłaństwa na mszy świętej wieczornej o godz. 18.00 przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Rozpoczynamy 22 grudnia (czwartek). Dla przypomnienia, wspomnienie św. JP II wypada 22 października.   

WOLNY

 

 

0