Title Image

Szopka polsko-szwedzka

Zapraszamy na prezentacje szopki krakowskiej przygotowanej przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie i dzieci z Międzynarodowego Ośrodka Języków Ojczystych w Szwecji. W budowli wykorzystano elementy z Kościoła Mariackiego, okna i balustrady z Sukiennic oraz basztę zamkową w Szwecji.

Druga szopka, którą możemy zobaczyć na zdjęciach pochodzi od naszego parafianina działającego  na rzecz kultury i zachowania tradycji prowadząc min. Kapelę z Bronowic.

0