Title Image

VI Niedziela – ogłoszenia duszpasterskie

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła.

 

Trwamy w nabożeństwie 40-godzinnym. Po mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do wieczornej mszy św.

 

Zapraszamy do adoracji:

na godz. 13:00 rej. ul. Balickiej – Godlewskiego, oś. ARDOM, rej. II ul. Balickiej;

na godz. 14:00 rej. ul. Na Nowinach i Długoszowskiego, rej. I ul. Balickiej, ul. Łupaszki;

na godz. 15:00 rej. ul. Wierzyńskiego i Myczkowskiego, rej. ul. Zakliki, rej. ul. Dolińskiego, rej. ul. Hemara;

na godz. 16:00 rej. Centrum i ul. Darowskiego, rej. Cmentarza, rej. ul. Brzezińskiego;

na godz. 17:00 rej. I i II ul. Kurozwęckiego, rej. Podkamycze, rej. Rząski.

 

 

Znajdźmy czas na osobiste spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, przepraszając i prosząc o dobre przeżywanie każdego dnia naszego życia chrześcijańskiego.

 

W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.

 

Jak pozwolą warunki atmosferyczne to po mszy św. wieczornej z modlitwą różańcową podejdziemy do kapliczki św. Cyryla i Metodego i pomodlimy się o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii. Po różańcu krótkie spotkanie Akcji Katolickiej.

 

Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

 

Dzień Chorego, który przeżywaliśmy wczoraj a także Eucharystia, która uczy i zobowiązuję do miłości na wzór Chrystusa, niech zmobilizuje nas do pomocy innym. Mamy możliwość wyrazić naszą pomoc bardzo konkretnie. Nasza parafianka 10-letnia Iga Michalik znalazła się w gronie około 30 dzieci w Polsce cierpiących z powodu choroby
Leśniewskiego-Crohna. Nowy program refundacyjny leków uniemożliwia jej dalszą terapię. Jedynym na obecną chwile rozwiązaniem jest zmiana w przyjętym przez ministerstwo programie.  Zwracamy się z prośbą o wysłanie do Ministra Zdrowia przygotowanego listu przedstawiającego ten nie cierpiący zwłoki problem. Wierzymy, że w ten sposób skutecznie zwrócimy uwagę na tę sprawę.

 

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania w czwartek o godz. 19.00 – z klas 2 gimnazjum a w niedzielę po mszy świętej wieczornej z klas 3 gimnazjum, również w za tydzień w niedzielę, po wieczornej mszy świętej zapraszamy na spotkanie wspólnoty „Bliżej Boga”.

 

Bóg zapałać za troskę o kościół parafialny mieszkańcom rej. ul. Zakliki. W tym tygodniu, na sobotę na godz. 9.00 prosimy mieszkańców I rej. ul Balickiej. W przyszłą III niedzielę miesiąca składka inwestycyjna. Bóg zapłać.

 

 

Błogosławieństwa Bożego i opieki MB Nieustającej Pomocy
dla jubilatów i solenizantów tygodnia
oraz wszystkich uczestników świętej liturgii.

 

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu śp. Alicje Grotowską  – msza pogrzebowa w poniedziałek o godz. 12.00

 

 

 

 

 

< Powrót

 

 

0