Title Image

Sprawozdanie z działalności za 2016 r.

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nr 8 w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy  w Krakowie Mydlnikach

 

 

 1. Początek roku 2016 rozpoczął się spotkaniem opłatkowy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej pod przewodnictwem ks. Proboszcza Kazimierza Klimczaka przy udziale ks. Jana Rajdy i ks. Wikariusz Władysława Zapotocznego. 
 2. Ksiądz Proboszcz Kazimierz Klimczak otrzymał od ks. Kardynała Stanisława Dziwisza nominację z dniem 9.03.2016r. na Asystenta Kościelnego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 3. Stan liczbowy członków na dzień 31.12.2016
 • członków zwyczajnych – 23 osoby
 • członków wspierających – 2 osoba
 • w porównaniu z rokiem ubiegłym przesunięto jednego członka zwyczajnego na wspierającego.
 1. Zebrania Parafialnego Oddziału Akcji Krakowskiej (POAK) odbywały się raz w miesiącu we wtorek po 10 łącznie z 10, po mszy św. wieczornej o godz.18 (z wyłączeniem lipca i sierpnia). Każde zebranie poprzedzone było rozważaniem nt. przeczytanego tekstu Ewangelii podczas mszy św. w której uczestniczyli członkowie POAK. Rozważania prowadził Ksiądz Asystent .

 

 1. Działalność POAK w 2016r. w wymiarze duchowym
 • W okresie Wielkiego Postu w piątek (6.03.2016r.) członkowie POAK przygotowali i prowadzili Drogę Krzyżową.
 • W Wielki Piątek 25.03.2016r. w godz.23-24 członkowie prowadzili modlitwę podczas Adoracji przy Grobie Pańskim
 • Członkowie POAK aktywnie włączyli się w przygotowanie oprawy liturgicznej mszy św. i uczestniczyli we mszach św. w intencjach naszych kapłanów z okazji jubileuszów święceń kapłańskich: Księdza Proboszcza Kazimierza Klimczaka w dn.18.05- 25 lecie święceń kapłańskich; Księdza Jana Rajdy w dn. 17.05 – 35 lecie święceń kapłańskich; Księdza Władysława Zapotocznego – 14.05 dzień święceń kapłańskich.
 • W dniu 8.06.2016r. (druga środa miesiąca) POAK poprowadził modlitwy po mszy św. w intencji życia
 • W dn.10.09.2016r. Członkowie POAK i osoby towarzyszące nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej oraz uczestniczyli w dniu skupienia w Starym Sączu w kościele sióstr Klarysek pw. Trójcy Przenajświętszej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza Kazimierza  Klimczaka .
 • W dniach 21-22 października z inicjatywy POAK odbyła się Parafialna Jubileuszowa Pielgrzymka 1050 rocznicy Chrztu Polski do Gniezna , Poznania i Torunia pod duchowym przewodnictwem Księdza Proboszcza Kazimierz Klimczaka.
 • W dniu 26.10.2015r. członkowie przygotowali i prowadzili Różaniec rozważając Tajemnicę Chwalebną.
 • Członkowie AK wzięli czynny udział w odmawianiu Nowenny przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana (Uroczyste przyjęcie Aktu 19.11.2016r.)
 • Z inicjatywy członków POAK odmawiana była modlitwa różańcowa w naszej parafii co wtorek przed wieczorną mszą św. w której uczestniczyli członkowie Róż Różańcowych i inni parafianie
 • Członkowie POAK licznie uczestniczyli przez cały rok oprócz wakacji co środę w Adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy po wieczornej mszy św.
 • Członkowie POAK przygotowali oprawę liturgiczną mszy św. odprawionej w dn.15.11.2016r. w intencji żyjących i zmarłych członków AK. Akcja Katolicka w darze ołtarza złożyła ofiarę w formie pieniężnej na nowy konfesjonał dla naszej świątyni.
 • Siedem osób uczestniczyło co miesiąc w spotkaniach biblijnych powadzonych przez ks. prof. Romana Bogacza

 

 1. Przeprowadzone działania na rzecz parafii przez AK to:
 • Członkowie POAK już po raz jedenasty przy współudziale Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 138 i 50, oraz Rady Dzielnicy przeprowadzili Konkurs Palm  w dn. 20.03.2016. 2016r.
 • przygotowali agapę po mszy odpustowej w dn.27.06.2016r przy dużym odzewie parafian, którzy ofiarowali wiele bardzo dobrych własnych wypieków.
 • W dn.31.07.2016r. z inicjatywy członków POAK i akceptacji Księdza Proboszcza została zorganizowana agapa dla gości, naszej parafii, Światowych Dni Młodzieży i parafian. Bardzo licznie i spontanicznie odpowiedzieli na nasz apel parafianie, którzy przynieśli w obfitości wiele smakołyków.
 • W sierpniu członkowie POAK zbierali podpisy pod apelem do Parlamentarzystów o prawo do życia dla każdego poczętego dziecka i ochronę macierzyństwa oraz przygotowali wystawę „W obronie życia”
 • W dn.16.11.2016r. członkowie POAK liczyli wiernych w kościele po mszach św.
 • POAK rozprowadzał świece Caritas przez kolejne 3 niedziele po mszy św. począwszy od 27.11.2016r. Z pozyskanych ofiar od parafian przy tej okazji  przygotowaliśmy 15 paczek dużych i 11 paczek małych dla seniorów powyżej 80 lat z życzeniami Świątecznymi  podpisanymi przez Księdza Proboszcza.
 • Po raz drugi w 2016r. byliśmy współorganizatorami Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Udział w Konkursie wzięły szkoły podstawowe nr 50 i 138 z terenu Dzielnicy VI. Do Konkursu zgłoszono 31 prace. Rozdanie nagród odbyło się 18.12. po mszy św. „dziecinnej”, a przez poprzedzający tydzień można było oglądać prace w naszym kościele. W pracach jury aktywnie uczestniczyli przedstawiciele dwóch szkół podstawowy, Rady Dzielnicy i POAK i ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak.

 

 1. Inne działania:
 • 8.05.2016r. członkowie POAK uczestniczyli w uroczystości św. Stanisława, w procesji z Wawelu na skałkę i we mszy św. Na Skałce
 • 4.06.2016 członkowie brali udział w pracach organizacyjnych i uczestniczyli w Konferencji „Życiu Tak” zorganizowanej przez Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej przy współudziale Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka
 • Członkowie aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu I Małopolskiego Marszu dla Życia i Rodziny „Życiu Tak”, który odbył się 9 października 2016r. z Sanktuarium Jana Pawła II na Rynek Główny.
 • W dn. 18.11.2016r członkowie POAK uczestniczyli w Dniu skupienia w ramach przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana w parafii pw. Bł. Anielii Salawy.
 • Z okazji Święta Patronalnego w dnia 20.11.2016 członkowie POAK uczestniczyli we mszy św. koncelebrowanej przez ks. Kardynała Stanisława Dziwisz w Katedrze Wawelskiej i gali w Sali u księży Misjonarzy.

 

 

 

 

            Podpis Prezesa

                                               Zofia Fedor 

Kraków, dnia 24.01.2016r.

0