Title Image

Chorągiew św. Józefa

Dziś podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 odbyło się poświęcenie nowej chorągwi św. Józefa.   Wcześniej od 10 marca przygotowywaliśmy się i modliliśmy się w ramach Nowenny do św. Józefa, a w piątek 17 marca prowadziliśmy Drogę Krzyżową na podstawie rozważań o. Szczepana T. Praśkiewicza…

Nowenna do św. Józefa 10.03.-18.03

Dzień I – PATRON I WZÓR NARZECZONYCH   ROZWAŻANIE Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu Jezusowi – Odkupicielowi świata, którego…

Biuletyn Mężczyzn św. Józefa

Oddajemy w Wasze ręce najnowszy Biuletyn Mężczyzn Świętego Józefa Temat numeru: Święty Józef – opiekun Tematy Biuletynu nr 18 W numerze: – Staje się tym, który potrzebuje Józefa – ks. Mirosław Żak – Przesłanie założyciela – Donald Turbitt – Pokładając ufność (Jan Paweł II, Redemptoris custos) –…

Odpusty na Rok św. Józefa

Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię…

Spotkanie 23 „Odpowiedzialność”

Drogowskazy. Spotkanie 23 „Odpowiedzialność” Rdz 3, 1-19; 2 Sm 12,7-15; Syr 15,14n; KKK 1730-1736     Refleksje po spotkaniu: Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera artykuł trzeci zatytułowany „Wolność człowieka”. Zagadnienie nawiązuje bezpośrednio do wolnej woli, którą posiada każdy człowiek. Wolna wola, która jest możliwością decydowania i…

Spotkanie

Zapraszamy 09.01.2018 o 19.15 do salki za chórem.   Drogowskazy. Spotkanie 22 „Uczciwość”   Rdz 39; Prz 20,5nn KKK 2464-2470   Refleksje po spotkaniu:   „Drogowskazy Spotkanie 22 Uczciwość. Nasze czyny krzyczą tak głośno….   Katechizm Kościoła Katolickiego w sekcji „Żyć w prawdzie” odnosi się…

Nawyki a cnotliwe życie

Zapraszamy 12.12.2018 o 19.15 do salki za chórem.   Drogowskazy. Spotkanie 21. „Nawyki a cnotliwe życie”   Syr 18,27-33; Flp 4,8; Tyt 2,11-14 KKK 1803-1811   Nawyk w terminologii psychologicznej jest zautomatyzowana czynnością jaką nabywa się w wyniku ćwiczenia – głównie przez powtarzanie. Nawyki bardzo…

Spotkanie 23.05.2018

„Duchu Święty, umocnij naszą męskość, wzmocnij naszą odwagę, byśmy na wzór św. Józefa brali odpowiedzialność za tych, których Bóg powierzył naszej opiece, byśmy prowadzili ich do Boga, chronili i zaopatrywali. Amen”     Tekst 1: Spotkanie 23.05.2018  – Pismo Święte  (2 Tym 3,14-17)   14 Ty…