Title Image
1

27 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wspomnienie Aniołów Stróżów   W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”. Prośmy również o dary Ducha Świętego dla studentów i profesorów z racji rozpoczynającego się…

0

26 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa   Dziś msza święta o godz. 18.00 z udziałem wszystkich kandydatów do bierzmowania. Po mszy spotkanie dla rodzi-ców. Zapraszamy do włączenia się do grup parafialnych. To bardzo ważna pomoc, jeśli chcemy ustrzec i rozwinąć naszą wiarę, a także doświadczyć…

0

25 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Św. Stanisław Kostka – patron dzieci i młodzieży   „Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej…

0

24 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi szczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty już Tydzień…

0

23 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE     Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać początek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Dziś pielgrzymka rodzin naszej archidiecezji do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz odnowienie…

0

22 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła   Zaproszenie ks. kard. Stanisława Dziwisza na pielgrzymkę rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej … Od dzisiejszej niedzieli rozpoczynamy Dni Modlitw o Świętość Rodzin. Dziś po Mszy św. wieczornej zapraszamy na adorację dziękczynną za ŚDM. Od jutra Msze św….

0

21 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wspomnienie św. Piusa X, papieża   Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawienia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie…

0

Zmiana Ks. Wikarego

Dekretem ks. kardynała Stanisława Dziwisza z dniem 27 sierpnia 2016 r. zostaje zwolniony z obowiązków wikariusza parafii pw. MB Nieustającej Pomocy w Krakowie-Mydlnikach ks. mgr Władysław Zapotoczny i mianowany wikariuszem w parafii pw. Św. Klemensa w Zawoi. W imieniu swoim jak i parafian składam księdzu…

0

20 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin   Niełatwo jest być uczniem Chrystusa, ale pamiętajmy, że On zawsze przychodzi nam z pomocą i udziela potrzebnych darów. Prośmy Go, aby zawsze nam towarzyszył swoją łaską tak w godzinach pracy, jak i wypoczynku.   Jutro będziemy obchodzić…

0

19 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Słowa abpa Stanisława kard. Dziwisza do wiernych Archidiecezji Krakowskiej po śmierci kard. Franciszka Macharskiego….   Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę i zaufanie….

0

Śmierć kard. Franciszka Macharskiego

Słowa abpa Stanisława kard. Dziwisza do wiernych Archidiecezji Krakowskiej po śmierci kard. Franciszka Macharskiego.   Ze smutkiem, ale i z chrześcijańską nadzieją, przeżywamy śmierć wieloletniego Biskupa i Metropolity Krakowskiego, Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego. Odszedł w dniu Matki Bożej Anielskiej, w dniu, w którym wspominamy św….

0

18 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie dni przeżywaliśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża Franciszka w Brzegach. Pragniemy serdecznie…

0

17 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Wspomnienie Św. Kingi, dziewicy   Od minionej środy trwają XXXI Światowe Dni Młodzieży, których hasłem są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Otaczajmy modlitwą to wydarzenie, by dla wszystkich stało się ono umocnieniem w wierze, nadziei i miłości.   W…

0

16 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga. Przypominają o tym dzisiejsze czytania mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania, by On nam udzielał potrzebnych darów. Niech Pan Bóg towarzyszy swoją łaską rozpoczynającym się już…

0

15 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Jezus przypomina dziś w Ewangelii o największym przykazaniu – przykazaniu miłości oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. Po wieczornej Mszy św. Adoracja w ramach przygotowania duchowego do ŚDM.   W środę Msza Święta z nowenną do MB Nieustającej Pomocy o…

0

14 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  Św. Tomasza, apostoła   Ewangelia opowiada o posłaniu 72 uczniów, którzy mają nieść pokój, dobro, radość i miłość. Dziś to my jesteśmy posyłani, aby przypominać światu, że trzeba nieustannie budować i troszczyć się o królestwo Boże. Zbliżają się dni, w czasie, których z…

0

13 NIEDZIELA ZWYKŁA

Uroczystość Odpustowa MB Nieustającej Pomocy W naszej parafii przeżywamy odpust ku czci MB Nieustającej Pomocy, sumę odpustową o godz. 12.00, będzie celebrował ks. bp Damian Muskus. Podczas uroczystości nastąpi poświęcenie organów i nowego konfesjonału. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom, szczególne podziękowana dla ks. Jana…

0

12 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Przeżywamy dziś niedzielę poświęcenia własnego kościoła (dokładna data to 17.06.2001) przez ks. kard Franciszka Macharskiego. Dziękujemy Bogu i ludziom za ten Boży Dom. Modlimy się za budowniczych, oraz tych, którzy dbali i dalej otaczają ten widzialny gmach swoją troską. Bogu polecamy kapłanów tu…

0

11 NIEDZIELA ZWYKŁA

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE Ufając w nieskończone miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać – korzystajmy z tej łaski jak najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, do którego można przystąpić przed i w czasie Mszy Świętej.   Dziś po wieczornej Mszy św. Adoracja…

0

10 NIEDZIELA ZWYKŁA

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  Św. Bonifacego, biskupa i męczennika   Pozwólmy Panu Bogu działać w nas i przez nas. Korzystajmy z Jego darów jak najowocniej i jak najczęściej. Dlatego zachęcamy do udziału we Mszach Świętych również w dni powszednie. Sprawujemy je o godz. 7.00 i 18.00.  …