Title Image

Żal doskonały a spowiedź święta

Trzeba zacząć od jasnego uświadomienia sobie zasadniczej prawdy. Tylko Jezus może nas zbawić, to znaczy uwolnić od każdego zła, w tym przede wszystkim od tego, którego skutki są wieczne, czyli grzechu. Tylko On może nas przeprowadzić przez „ciemną dolinę” śmierci i wprowadzić do krainy życia….

Przebieg spowiedzi świętej

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA Uklęknij i pozdrów księdza słowami:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Następnie przeżegnaj się: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy. Odpowiedz:…

Katechizm o Sakramencie Pokuty i Pojednania

Rozdział drugi SAKRAMENTY UZDROWIENIA 1420 Przez sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego człowiek otrzymuje nowe życie w Chrystusie. Przechowujemy jednak to życie „w naczyniach glinianych” (2 Kor 4, 7). Obecnie jest ono jeszcze „ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Jesteśmy jeszcze w „naszym przybytku doczesnego zamieszkania”…