Title Image

Mężczyźni św. Józefa

1

Chorągiew św. Józefa

Dziś podczas Mszy Świętej o godzinie 10.30 odbyło się poświęcenie nowej chorągwi św. Józefa.   Wcześniej od 10 marca przygotowywaliśmy się i modliliśmy się w ramach Nowenny do św. Józefa, a w piątek 17 marca prowadziliśmy Drogę Krzyżową na podstawie rozważań o. Szczepana T. Praśkiewicza…

0

Nowenna do św. Józefa 10.03.-18.03

Dzień I – PATRON I WZÓR NARZECZONYCH   ROZWAŻANIE Świętemu Józefowi Bóg objawił przez anioła tajemnicę przyjścia Syna Bożego na świat. Posłuszny natchnieniu Bożemu św. Józef przyjął pod swój dach Maryję, będącą w stanie błogosławionym. Przez to dał schronienie samemu Jezusowi – Odkupicielowi świata, którego…

0

Biuletyn Mężczyzn św. Józefa

Oddajemy w Wasze ręce najnowszy Biuletyn Mężczyzn Świętego Józefa Temat numeru: Święty Józef – opiekun Tematy Biuletynu nr 18 W numerze: – Staje się tym, który potrzebuje Józefa – ks. Mirosław Żak – Przesłanie założyciela – Donald Turbitt – Pokładając ufność (Jan Paweł II, Redemptoris custos) –…

0

Odpusty na Rok św. Józefa

Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spowiedź sakramentalna, komunia euchrystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię…

1

Spotkanie 23 „Odpowiedzialność”

Drogowskazy. Spotkanie 23 „Odpowiedzialność” Rdz 3, 1-19; 2 Sm 12,7-15; Syr 15,14n; KKK 1730-1736     Refleksje po spotkaniu: Katechizm Kościoła Katolickiego zawiera artykuł trzeci zatytułowany „Wolność człowieka”. Zagadnienie nawiązuje bezpośrednio do wolnej woli, którą posiada każdy człowiek. Wolna wola, która jest możliwością decydowania i…

0

Spotkanie

Zapraszamy 09.01.2018 o 19.15 do salki za chórem.   Drogowskazy. Spotkanie 22 „Uczciwość”   Rdz 39; Prz 20,5nn KKK 2464-2470   Refleksje po spotkaniu:   „Drogowskazy Spotkanie 22 Uczciwość. Nasze czyny krzyczą tak głośno….   Katechizm Kościoła Katolickiego w sekcji „Żyć w prawdzie” odnosi się…

1

Nawyki a cnotliwe życie

Zapraszamy 12.12.2018 o 19.15 do salki za chórem.   Drogowskazy. Spotkanie 21. „Nawyki a cnotliwe życie”   Syr 18,27-33; Flp 4,8; Tyt 2,11-14 KKK 1803-1811   Nawyk w terminologii psychologicznej jest zautomatyzowana czynnością jaką nabywa się w wyniku ćwiczenia – głównie przez powtarzanie. Nawyki bardzo…

0

Spotkanie 23.05.2018

„Duchu Święty, umocnij naszą męskość, wzmocnij naszą odwagę, byśmy na wzór św. Józefa brali odpowiedzialność za tych, których Bóg powierzył naszej opiece, byśmy prowadzili ich do Boga, chronili i zaopatrywali. Amen”     Tekst 1: Spotkanie 23.05.2018  – Pismo Święte  (2 Tym 3,14-17)   14 Ty…