Title Image

Dekretem z dnia 19 stycznia 1951 r. utworzono parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mydlnikach przy ulicy Hemara. Parafia MBNP należy do dekanatu Kraków-Bronowice archidiecezji krakowskiej. 24 VIII 1952 – Pierwszy proboszcz parafii ks. Mieczysław Satora odprawił w Mydlnikach pierwszą Mszę Św. Uroczysty ingres odbył się w dniu 31 VIII 1952 r. przy współudziale ks. prałata Adama Górkiewicza – proboszcza parafii św. Szczepana. Kościół parafialny budowany w latach 1975-1990, konsekrowany w 2001 przez ks. Kardynała Franciszka Macharskiego.

Kancelaria jest czynna każdego dnia po Mszy Świętej (7.00 i 18.00)
z wyjątkiem niedziel i świąt w godzinach 7.30 do 8.30 i 18.30 do 19.30

(w styczniu po mszy św. o godz. 16.00)

 

 

 

  • Do udzielenia Sakramentu Chrztu Św. potrzebne są następujące dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka z USC
– Akt ślubu kościelnego rodziców
– Akt ślubu cywilnego /jeśli nie został zawarty ślub kościelny/

Rodzice chrzestni muszą spełniać następujące warunki:

– po przyjęciu sakramentu bierzmowania /odpis aktu bierzmowania/
– małżonkowie po zawarciu ślubu kościelnego
– dostarczenie przed chrztem zaświadczenia ze swojej parafii o możności bycia rodzicem chrzestnym.

 

 

  •  Do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa: 

Narzeczeni zgłaszają się osobiście do kancelarii parafialnej na ok. 3 miesiące przed ślubem.

Wymagane dokumenty:

– dowody osobiste,
– metryki chrztu świętego,
– zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego,
– lub dokument o zawarciu kontraktu cywilnego,
– świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (indeks lub świadectwo),
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
– zaświadczenie ukończenia kursu oraz poradni dla narzeczonych.

 

  • Do odprawienia katolickiego pogrzebu potrzebne są następujące dokumenty:

– odpis aktu zgonu z USC
– dane personalne zmarłego
– zaświadczenie o zaopatrzeniu Sakramentami Świętymi
– informacje dotyczące godziny i dnia pogrzebu otrzymane od Dyrekcji Cmentarza Rakowickiego

 

 

PATRONKA PARAFII

Informacje na temat Ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy