Title Image

Kapłani w naszej parafii

 

Proboszczowie:

 1. Ks. Mieczysław Satora (1952 – 1959) +
 2.  Ks. Stanisław Zolich (1959 – 1974) +
 3.  Ks. Janusz Bielański (1974 – 1977) + (03.11.2018)
 4.  Ks. Tadeusz Szarek (1977 – 1979) + (04.08.2017)
 5.  Ks. dr Stefan Dobrzanowski (1979 – 2006)
 6.  Ks. Jan Rajda  (2006 – 2015) + (29.11.2019)
 7.  Ks. Kazimierz Klimczak – (2015 – …)

Wikariusze:

 1.  Ks. Ryszard Barański
 2.  Ks. Ryszard Gacek
 3.  Ks. Rafał Brewczyk
 4.  Ks. Paweł Rachwał
 5.  Ks. Władysław Zapotoczny
 6.  Ks. Wojciech Wylegała  (2016 – 2021)
 7. Ks. Konrad Natkaniec  (2021 – 2022)
 8. Ks. Marek Kulman  (2022 – 2023)
 9. Ks. Damian Obrał (2023 – …

Księża, którzy pomagali w duszpasterstwie:

 1. Ks. Andrzej Sapeta
 2. Ks. Krzysztof Sojka
 3. Ks. Henryk Majkrzak
 4. O. Alojzy Gonzales – Franciszkanin
 5. Ks. Kazimierz Piórkowski
 6. O. Piotr Spiller
 7. Ks. Kulka
 8. Ks. Jan Palusiński
 9. O. Medard – kapucyn
 10. Ks. Andrzej Zwoliński
 11. Ks. Michał Kowalski
 12. Ks. Jan Kabziński
 13. Ks. Jan Machniak
 14. Ks. Józef Łatanik
 15. Ks. Jan Dziedzic
 16. Ks. Benedykt Póstułka +
 17. Ks. Franciszek Kliś +
 18. O. Gabryel Bobrowski – reformata +
 19. Ks. Hugolin Napieracz +
 20. Ks. Benjamin Ryziński +
 21. Ks. Jan Danek +
 22. Ks. Franciszek Kazabuła +
 23. Ks. Świąder +
 24. Ks. Franciszek Gałuszek +
 25. Ks. Bronisław Wajda +
 26. Ks. Piotr Bobera +
 27. Ks. Czesław Skarbek +
 28. O. Eugeniusz Świstak +
 29. O. Remigiusz Kracz +
 30. O. Felicjan Piskor +
 31. O. Zenon Stępkowski +
 32. O. Bolesław +
 33. O. Przemysław +
 34. O. Tytus +
 35. Ks. Święcicki +
 36. Ks. Janusz Chęciński +
 37. Ks. Konstanty Tomala +
 38. Ks. Tadeusz Olszański +
 39. Ks. Jerzy Woźniak +
 40. Ks. Ludwik Węgrzyn +
 41.  Ks. Kazimierz Tomasiewicz CSMA+
 42.  Ks. Ludwik Wypasek CSMA
 43.  Ks. Jan Maroński
 44.  Ks. Aleksander Biłka
 45.  Ks. Kazimierz Krzemiński