Title Image

Kapłani w naszej parafii

Proboszczowie:

 1. Ks. Mieczysław Satora (1952 – 1959) +
 2.  Ks. Stanisław Zolich (1959 – 1974) +
 3.  Ks. Janusz Bielański (1974 – 1977) + (03.11.2018)
 4.  Ks. Tadeusz Szarek (1977 – 1979) + (04.08.2017)
 5.  Ks. dr Stefan Dobrzanowski (1979 – 2006)
 6.  Ks. Jan Rajda  (2006 – 2015) + (29.11.2019)
 7.  Ks. Kazimierz Klimczak – (2015 – …)

Wikariusze:

 1. Ks. Ludwik Węgrzyn +
 2.  Ks. Kazimierz Tomasiewicz CSMA+
 3.  Ks. Ludwik Wypasek CSMA
 4.  Ks. Jan Maroński
 5.  Ks. Aleksander Biłka
 6.  Ks. Kazimierz Krzemiński
 7.  Ks. Ryszard Barański
 8.  Ks. Ryszard Gacek
 9.  Ks. Rafał Brewczyk
 10.  Ks. Paweł Rachwał
 11.  Ks. Władysław Zapotoczny
 12.  Ks. Wojciech Wylegała – (2016 – 2021)
 13. Ks. Konrad Natkaniec – (2021 …

Księża, którzy pomagali w duszpasterstwie:

 1. Ks. Andrzej Sapeta
 2. Ks. Krzysztof Sojka
 3. Ks. Henryk Majkrzak
 4. O. Alojzy Gonzales – Franciszkanin
 5. Ks. Kazimierz Piórkowski
 6. O. Piotr Spiller
 7. Ks. Kulka
 8. Ks. Jan Palusiński
 9. O. Medard – kapucyn
 10. Ks. Andrzej Zwoliński
 11. Ks. Michał Kowalski
 12. Ks. Jan Kabziński
 13. Ks. Jan Machniak
 14. Ks. Józef Łatanik
 15. Ks. Jan Dziedzic
 16. Ks. Benedykt Póstułka +
 17. Ks. Franciszek Kliś +
 18. O. Gabryel Bobrowski – reformata +
 19. Ks. Hugolin Napieracz +
 20. Ks. Benjamin Ryziński +
 21. Ks. Jan Danek +
 22. Ks. Franciszek Kazabuła +
 23. Ks. Świąder +
 24. Ks. Franciszek Gałuszek +
 25. Ks. Bronisław Wajda +
 26. Ks. Piotr Bobera +
 27. Ks. Czesław Skarbek +
 28. O. Eugeniusz Świstak +
 29. O. Remigiusz Kracz +
 30. O. Felicjan Piskor +
 31. O. Zenon Stępkowski +
 32. O. Bolesław +
 33. O. Przemysław +
 34. O. Tytus +
 35. Ks. Święcicki +
 36. Ks. Janusz Chęciński +
 37. Ks. Konstanty Tomala +
 38. Ks. Tadeusz Olszański +
 39. Ks. Jerzy Woźniak +