Title Image

HISTORIA PARAFII

Mydlniki należały do parafii Św. Szczepana w Krakowie.


1913

Wizyta Bpa krakowskiego Księcia Stefana Sapiehy i ustanowienie kaplicy w dawnej karczmie w Mydlnikach, którą na potrzeby przeznaczył prof. UJ Kazimierz Rogoyski, kierownik Zakładu Doświadczalnego.

15 VIII 1914 r.

Pierwszą Mszę Św. odprawił w kaplicy ks. Józef Niemczyński-notariusz biskupi, po poświęceniu obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Pierwszym kościelnym został Jan Motyl a następnie Andrzej Sikora.
W czasie I wojny światowej kaplicę obsługiwali księża misjonarze z Czarnej Wsi. Odprawiano nabożeństwa, udzielono kilku chrztów i zawarto jeden związek małżeński Magdaleny i Piotra Siwków.

1935

Powstał w Mydlnikach cmentarz w miejscu dotychczasowego cmentarza cholerycznego. Poświęcił go ówczesny proboszcz parafii ks. dr Andrzej Moliński.
W okresie międzywojennym kaplicę obsługiwali kapłani z parafii Św. Szczepana. w tym okresie bardzo uroczyście obchodzono Uroczystość Bożego Ciała. Ołtarze ustawiono: pierwszy u Franciszka Banduły, drugi przy domu Bronisława Klimy, trzeci u Józefa Ptaka, a czwarty w bramie Zakładu Doświadczalnego.

od 1939

Kaplicę obsługiwali OO. Kapucyni z Olszanicy, którzy jednocześnie uczyli religii. W kaplicy był przechowywany Najświętszy Sakrament. Mszę Św. odprawiano w niedzielę i w czwartek.

od 1945

Mieszkańcy Mydlnik pod przewodnictwem Andrzeja Sikory zaczęli usilnie zabiegać o utworzenie parafii i przeniesienie kaplicy do starego pałacu dworskiego z XIX w. należącego do braci Stelmachów.

1951

Po likwidacji Domu Dziecka mieszczącego się w pałacu starano się wydzierżawić lokal na potrzeby parafii. Ówczesny wojewoda krakowski Kazimierz Pasenkiewicz udzielił na to milczącej zgody.

Dekretem z dnia 19 stycznia 1951 r. utworzono parafię w Mydlnikach.
W tygodniu między niedzielą czarną a niedzielą palmową przeniesiono kaplicę do nowego lokalu. Jedno skrzydło pałacu przeznaczono na plebanię. W niedzielę palmową poświęcenia dokonał i odprawił pierwszą Mszę Św. ks. prałat Adam Górkiewicz. Parafię nadal obsługiwali księża z parafii św. Szczepana. Ostatnim był ks. Ludwik Węgrzyn. Do parafii została przyłączona wieś Rząska. Posługi kościelnego od 1945 r. pełnił Jan Pirowski.

24 VIII 1952

Pierwszy proboszcz parafii ks. Mieczysław Satora odprawił w Mydlnikach pierwszą Mszę Św. Uroczysty ingres odbył się w dniu 31 VIII 1952 r. przy współudziale ks. prałata Adama Górkiewicza - proboszcza parafii św. Szczepana.
Proboszcz ks. Mieczysław Satora dokonał gruntownego remontu i przystosowania do celów sakralnych obiektów pałacowych. Sfinalizowano transakcję zakupu budynków pałacowych oraz 2 hektarów parku.

20 VI 1953

Pierwszy odpust parafialny. Biskup Franciszek Jop odprawił uroczyste nieszpory i udzielił sakramentu bierzmowania.

1954

Wprowadzono w parafii Nowennę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

1955

Pierwsza wizytacja parafii przez Biskupa Franciszka Jopa, Wikariusza Kapituły Archidiecezji Krakowskiej, który jednocześnie udzielił sakramentu bierzmowania.

1957

Organistą został Antoni Solawa.

1959

Pierwsze Misje parafialne prowadzone przez O. Czesława /adfministratora parafii Bronowice Wielkie/ oraz O. Waleriana z klasztoru OO. Reformatów w Gdańsku.

1959

Proboszczem w parafii został Ks. mgr Stanisław Zolich.

1960

Wizyta Bpa Karola Wojtyły i udzielenie sakramentu bierzmowania.

1961

Nowe organy, które poświęcił Biskup Julian Groblicki.

Proboszcz ks. Stanisław Zolich uzyskał zgodę na przebudowę kościoła i przystąpił do budowy plebani.

1966

I Perygrynacja Obrazu Jasnogórskiego. Rozpoczęto prace przy przebydowie kościoła. Prace szły bardzo wolno.

1974

Proboszczem został Ks. Janusz Bielański. Pod jego kierunkiem rozpoczęto intensywne przygotowania do budowy kościoła. Zgromadzono materiał potrzebny na wzniesienie świątyni.

13 VI 1974

Procesja Bożego Ciała po raz pierwszy udała się "na górkę".

1975

Rozpoczęto budowę kościoła. Majstrem budowy został Jerzy Trybus.

12 V 1975

Do parafii przybył Ks. Kardynał Metropolita Krakowski Karol Wojtyła. Poświęcił On fundamenty, frontowe wejście i dotychczasowe wybudowane mury.

21 IX 1975

Poświęcono uroczyście krzyż szczytowy świątyni i wmurowano akt fundacyjny wypisany przez Pana Młodzianowskiego, na którym ofiarni parafianie złożyli swoje podpisy w liczbie 142 osoby.

4 IV 1976

Odbyło się uroczyste poświęcenie nawy głównej kościoła. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Stanisław Smoleński. Przy przygotowaniu nawy głównej prace malarskie wykonał Pan Kania, istalację elektryczną Michał Kominiak, drzwi zewnętrzne Aleksander Chwastek.

1976

Ks. proboszcz Janusz Bielański otrzymał godność kanonika.

31 XII 1976

Majster budowy Jerzy Trybus otrzymał Błogosławieństwo Ojca Świętego Pawła VI dla siebie i całej rodziny. Przywiózł je z Rzymu Ks. Kard. Karol Wojtyła z Ks. Kan. Stanisławem Dziwiszem.

1977

Prace blacharskie przy budowie kościoła prowadzą i wykonują Jan Adamczyk, Władysław Nowak, Władysław Baczyński.

18 VI 1977

Ks. proboszcz Janusz Bielański został przeniesiony do parafii w Nowej Hucie, a na jego miejsce przybył Ks. Tadeusz Szarek.

3 VII 1977

Poświęcono krzyż na ukończonej wieży kościoła.

1 XI 1977

Pierwszy raz na cmentarzu w Mydlnikach odprawiono Mszę Św. w Uroczystość Wszystkich Świętych.

1978

W dzień 27 VI - Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy po raz pierwszy w parafii odprawiona została Msza Św. dla ludzi chorych. Przybyło na nią około 60 osób.

24 VI 1979

Proboszczem parafii został Ks. dr Stefan Dobrzanowski. Kontynuje prace przy budowie kościoła i plebani - konserwacja dachu, malowanie plebani, zagospodarowanie parku.

IX 1979

Powołanie Rady Duszpasterskiej i Rady Katechetycznej - realizacja uchwał Soboru Watykańskiego II i Synodu Krakowskiego.

11-17 XI 1979

Misje poprzedzające nawiedzenie naszej parafii przez relikwie Św. Stanisława, biskupa i męczennika. Krzyż misyjny postawiono przy wejściu głównym do kościoła.

8 V 1980

Poświęcenie obrazu ołtarzowego Patronki parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

7 XII 1980

Kardynał Franciszek Macharski poświęcił Tabernakulum, prezbiterium i nawę główną kościoła.

28 X 1984

Kardynał Franciszek Macharski poświęcił dzwony z udziałem konsula francuskiego i delegacji fundatorów z Paryża. Delegacja liczyła 50 osób.

1986

Biskup Albin Małysiak poświęcił dzwonnicę z udziałem delegacji Francuzów.
Ustanowienie i poświęcenie Drogi Krzyżowej pędzla Marii Pabisiak przez kardynała Franciszka Macharskiego.
Rozbudowano fabrykę Alpha, ks. dr Stefan DObrzanowski poświęcił nowe hale produkcyjne.

1992

Ks. prałat Janusz Bielański poświęcił witraże w kościele.

1996

Nową siedzibę Urzędu Poczty uroczyście poświęcił ks. proboszcz.
Dokonano renowacji figury Matki Bożej Niepokalanej na kolumnie przy ulicy Balickiej.

16 V 1998

Metropolita krakowski Franciszek Macharski powołał parafialny oddział Akcji Katolickiej, mianując prezesem pana Leopolda Krzanowcza, a asystentem kościelnym ks. dra Stefana Dobrzanowskiego.

14 IV 1999

Drugie nawiedzenie parafii przez obraz Jasnogórskie, poprzedzone misjami parafialnymi.

17 VI 2001

W pięćdziesiątą rocznicę erygowania parafii w Mydlnikach, odbyła się konsekracja kościoła.

Pobierz historię dworu w Mydlnikach