Title Image
Święty Jan Paweł II mówił o różańcu:
„Odmawiany powoli i rozważany – w rodzinie, grupie czy osobiście – stopniowo przybliży was do uczuć Jezusa Chrystusa i Jego Matki,
przywołując wszystkie wydarzenia będące kluczem do naszego  zbawienia”.

 

Stowarzyszenie Żywego Różańca założyła Francuzka, Paulina Jaricot, w 1826 roku w Lyonie. Celem modlitwy w formie, którą zaproponowała Paulina, tzn. jedna tajemnica różańca odmawiana codziennie, była pomoc misjonarzom, których sytuacja nie była wówczas łatwa. Była to pomoc w formie modlitwy i ofiary materialnej. Ta forma modlitwy szybko przyjęła się w całym ówczesnym świecie, także w Polsce, i trwa do czasów obecnych.

Stowarzyszenie Żywego Różańca to wspólnota, która składa się aktualnie z dwudziestoosobowych grup zwanych różami. Na czele każdej róży stoi zelator. Każdy członek róży rozważa i odmawia codziennie jedną tajemnicę różańcową, co łącznie stanowi modlitwę całego różańca w intencjach wyznaczonych przez Ojca św. na każdy miesiąc roku.

Zmiana tajemnic różańca ma miejsce w każdą I niedzielę miesiąca po mszy świętej o godz. 9.00

W każdy wtorek zapraszamy na wspólny różaniec po mszy św. wieczornej o godz. 18.00
(w styczniu o godz. 16.00) 

Celem Żywego Różańca jest modlitwa i rozważanie tajemnic z życia Jezusa i Maryi oraz naśladowanie tych tajemnic w życiu codziennym za przyczyną Maryi i razem z Nią tak, aby całe nasze życie stawało się różańcem.

Celem Różańca jest umacnianie wiary, leczenie nędzy moralnej, walka z szatanem, szerzenie pokoju, nabywanie cnót chrześcijańskich.

Różaniec-11Żywy Różaniec w Archidiecezji Krakowskiej 

*****

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:

  • w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
  • Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
  • Ofiarowania Pańskiego (2 II),
  • Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
  • Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
  • Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
  • w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
  • oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)


Niezwykła moc modlitwy różańcowej to cudowny dar od Pana Boga! Matka Boża obiecała nam:
Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie Różańca, otrzyma wyjątkowe łaski.

 

 

Wykaz Róż Różańcowych w naszej parafii:

Róża św. Maksymiliana Marii Kolbego (męska)

Róża św. Cecylii

Róża św. Barbary

Róża św. Faustyny

Róża św. Marii Magdaleny

Róża bł. Bernadety Jabłońskiej

Róża św. Łucji

Róża bł. Jana Beyzyma