Title Image

Razem przeżywamy radość wiary, przez zabawę, rozmowę o Bogu, utrwalanie wiadomości związanych z życiem Kościoła.

Udział w spotkaniach jest cenną pomocą na drodze wiary, w pogłębieniu świadomości przynależności do Kościoła,

pomoże także przygotować się do włączenia w formację w młodzieżowych wspólnotach.

 

Ks. Wojciech Wylegała zainicjował powstanie Oazy młodzieżowej. Trudne miesiące trwania pandemii wirusa zaburzyły wspólne spotkania, ale dzięki Bogu grupa trwa. Po zmianie księdza Wojciecha w sierpniu 2021r. Zadanie prowadzenia Oazy przejął ks. Konrad Natkaniec.

 

 

Spotkania Oazy młodzieżowej odbywają się w piątki.

Rozpoczęcie spotkania Mszą św. o godz. 18.00.

Po zmianie wikarego od 2022 r. odpowiedzialnym za Oazę jest ks. Marek Kulman. W 2023 roku opiekunem został ks. Damian Obrał.

Serdecznie zapraszamy i prosimy, aby rodzice zachęcali i umożliwili udział w spotkaniach swoim dzieciom!