Title Image

 

Chrzest jest pierwszym sakramentem.
Przed chrztem bowiem nie można przyjąć żadnego Sakramentu.

 

Chrzest jest też najpotrzebniejszym sakramentem. Kto bowiem nie przyjmie sakramentu chrztu, nie może uzyskać zbawienia według słów Pana Jezusa: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5). Kościół katolicki udziela chrztu świętego, posłuszny rozkazowi Zbawiciela: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).


 

Sakrament chrztu udzielany jest zasadniczo w II i IV niedziele miesiąca podczas Mszy św.

Terminy w 2024 roku


 

 

 • 14.04. godz. 12.00
 • 28.04. godz. 12.00
 • 12.05. godz. 12.00
 • 26.05. godz. 12.00
 • 09.06. godz. 12.00
 • 23.06. godz. 12.00
 • 14.07. godz. 11.00 (wakacje)
 • 28.07. godz. 11.00 (wakacje)
 • 11.08. godz. 11.00 (wakacje)
 • 25.08. godz. 11.00 (wakacje)
 • 08.09. godz. 12.00
 • 22.09. godz. 12.00
 • 13.10. godz. 12.00
 • 27.10. godz. 12.00
 • 10.11. godz. 12.00
 • 24.11. godz. 12.00
 • 08.12. godz. 12.00
 • 22.12. godz. 12.00
 • 26.12. godz. 12.00 (Św. Szczepan – II Dzień Świąt Bożego Narodzenia)

 

Katecheza chrzcielna dla Rodziców i Chrzestnych w sobotę o godz. 19.00 poprzedzającą chrzest.

 

Wymagane dokumenty:

– Akt urodzenia dziecka z USC
– Odpis skrócony aktu małżeństwa (z USC)
– Do kancelarii( czynnej w tygodniu po Mszy św.) zgłaszamy się ok. tygodnia przed datą chrztu dziecka.

 


Wybór rodziców chrzestnych

 

Chrzestny ma pomagać chrześniakowi, dbać o jego wychowanie w wierze i w chrześcijańskim życiu. Przy chrzcie dziecka konieczna jest obecność przynajmniej jednego chrzestnego. W naszej tradycji rodzice proszą o podjęcie tego zadania chrzestnego i chrzęsną. Ponieważ chrzestni reprezentują wspólnotę Kościoła dlatego powinni być dojrzałymi, praktykującymi katolikami ( ochrzczeni, bierzmowani i przystępujący do Komunii świętej). Nie mogą żyć w konkubinacie ani w związku niesakramentalnym. 

 

 

Warto podkreślić, że chrzestni powinni modlić się często za chrześniaka i przyjmować w jego intencji Komunię świętą. To oni troszczą się o jego rozwój duchowy, wspierają rodziców w wychowaniu, interesują się katechezą i życiem religijnym dziecka. Bardzo cennym znakiem pamięci jest msza święta ofiarowana za dziecko z racji jego imienin czy rocznicy chrztu.

 

 

Chrzestni przygotowują się do swej posługi przez udział w katechezie  chrzcielnej i spowiedzi świętej. Jeżeli mieszkają poza parafią, w której odbędzie się chrzest powinni dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od swojego proboszcza zamieszkania, że mogą być chrzestnymi. 

 

 

W czasie obrzędów chrztu matka chrzestna trzyma w ręku białą szatę a ojciec chrzestny świecę.

 

 

Chrzestni powinni być Waszymi bliskimi i dobrymi znajomymi. Ważne jest to, jaki mają świat wartości i jaki przykład będą dawać Waszemu dziecku. Oni są jakby pierwszymi po Was nauczycielami Waszego dziecka.

 

Rodzice i chrzestni uczestniczą w katechezie chrzcielnej
organizowanej przy parafii w sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 19.00
lub w terminie podanym na ogłoszeniach.
Spotkania odbywają się w kościele.