Title Image

XXIV Niedziela w ciągu roku

Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła oraz św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa.

 

 

Dziś w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

 

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Media mają wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie, Jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów.

 

Na mszy św. o godz. 12.00 będziemy się modlić za wspólnoty działające w naszej parafii. Są to min.: Akcja Katolicka, Rada Parafialna, Oaza Dzieci Bożych (Mały Apostoł), Służba Liturgiczna, Róże Różańcowe, Chór, Schola „Jutrzenka” i wspólnota „Bliżej Boga”. Przy tej okazji zachęcamy do odważanego zaangażowania się dzieci, młodzieży czy dorosłych w grupy działające przy kościele w celu duchowego wzrostu i umocnienia przyjaźni z Panem Bogiem.

 

Dziś  o godz. 19.15 Grupa Mężczyzn św. Józefa zaprasza na pokaz filmu pt. „Odważni”. Projekcja w kościele trwa około 120 minut. Film otwiera późniejszy cykl spotkań tylko w męskim gronie.

 

Dzisiaj składka inwestycyjna min. na dwa nowe piece centralnego ogrzewania, które zostały zamontowane  w kotłowni naszego kościoła.  (koszt przeszło 20 tys. zł.) Bóg zapłać.

 

Bóg zapłać za troskę o kościół parafialny mieszkańcom I rej. ul. Balickiej. W tym tygodniu prosimy parafian
II rej. ul. Balickiej.

 

Za tydzień (24.09) w naszej parafii będziemy przeżywali niedzielę anielską . Kazania o niewidzialnym świecie aniołów będzie głosił michalita Ks. Stanisław Bożętka z Nowej Słupi. Wraz z Nim przyjedzie schola dziecięca, która ubogaci swoim śpiewem niedzielną liturgię. Będzie można kupić płyty CD scholi.

 

21 i 22 października przeprowadzone zostaną wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Obszar naszej parafii podzielony został na 10 rejonów głosowania:

1. Podkamycze i Rząska,

2. ul. Hemara, ul. Kurozwęckiego i ul. Dolińskiego,

3. ul. Zakliki i ul. Balicka  (prawa strona kościoła – od Domu Kultury w stronę przystanku kolejki miejskiej),

4. ul. Godlewskiego, ul. Na Nowinach i ul. Długoszowskiego,

5. ul. Wierzyńskiego,

6. ul. Myczkowskiego,

7. ul. Darowskiego i ul. Wapiennik,

8. ul. Brzezińskiego i ul. Balicka  (lewa strona kościoła – od Domu Kultury w stronę cmentarza),

9. ul. Łupaszki,

10. os. ARDOM.

Pierwszy etap wyborów to zgłoszenie swojego kandydata.  Kandydatów spośród pełnoletnich mieszkańców Rejonu mogą zgłaszać za ich zgodą potwierdzoną podpisem mieszkańcy tego samego rejonu, w terminie do 8 października (niedziela) wrzucając karty do oznakowanej urny usytuowanej przy wyjściu z Kościoła. Więcej szczegółów w gazetce „Magnificat” i na stronie internetowej parafii w zakładce: Wspólnoty-Rada Parafialna (www.mydlniki.diecezja.pl) Formularze zgłoszeń są na stolikach przy wyjściu z kościoła.

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 18 IX (poniedziałek) – św. Stanisława Kostka (1550-1568) zakonnik, patrona polskiej młodzieży;
  • 20 IX (środa) – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), prezbiter koreański oraz św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan;
  • 21 IX (czwartek) – św. Mateusz, Apostoł i Ewangelista
  • 22 IX (piątek) – bł. Bernardyna Maria Jabłońska (1878-1940), zakonnica, duchowa córka św. brata Alberta Chmielowskiego, współpracownica i kontynuatorka jego dzieła miłosierdzia.
  • 23 IX (sobota) – św. ojciec Pio (1887-1968), prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.

 

 

Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodniu składamy serdeczne życzenia.

Zmarłych parafian polecamy Bożemu miłosierdziu szczególnie śp. Jadwigę PIOCHA, 
której pogrzeb będzie w poniedziałek 18.09.17
Msza św. w kościele  o godz. 12.00 wcześniej modlitwa różańcowa o godz. 11.30.

< Powrót

 

0