Title Image

Wspomnienia z Lednicy

1 czerwca na polach Lednickich odbyło się XXIII spotkanie młodzieży. W spotkaniu uczestniczyła również delegacja młodzieży z naszej parafii pod przewodnictwem księdza Wojciecha.

Po drodze na Lednicę zwiedziliśmy Kalisz, gdzie między innymi mieliśmy możliwość pokłonić się św. Józefowi w sławnej Bazylice. Po dotarciu na miejsce spotkania ksiądz Wojciech udał się na ” pole spowiedzi”, gdzie młodzi pielgrzymi mieli możliwość skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania na świeżym powietrzu. Młodzież uczyła się tradycyjnych tańców lednicki oraz pieśni.  
Tegorocznego hasło spotkania brzmiało: „Wiesz, że Cię kocham”- jest to cytat z księgi Pieśni nad pieśniami. Każdy z pielgrzymów na pamiątkę spotkania dostał pieczęć z wypisanym hasłem spotkania, ma być ona symbolem tego, że każdy człowiek został opieczętowany duchem świętym a także tego, że Chrystus zapieczętował w każdym swoją miłość. Spotkanie składało się m. in. z konferencji, których głównym tematem był sakrament spowiedź i Eucharystii. Podczas pierwszej z nich zwrócono uwagę na konieczności modlitwy za spowiedników.  Podkreśleniem tego był wspaniały gest, w którym młodzież wyciągnęła ręce w modlitwie nad kapłanami. 

Najważniejszym punktem spotkania była uroczysta Eucharystia. W tym roku do celebrowania jej zostali zaproszeni przedstawiciele kościoła grekokatolickiego, którzy uświetnili liturgię śpiewem. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przeszli przez bramę „Rybę”.
 

Spotkanie było wspaniałym przeżyciem, świetną zabawą oraz skłaniało do głębokich refleksji nad swoim wkładem w Kościół.  – Mela i Antoni

0