Title Image

Na dwa głosy

Przedstawiamy cykl rekolekcyjny o Eucharystii. Zapraszamy do medytacji i udziału we Mszy Świętej.

Premierowy odcinek rekolekcji poświęcamy pierwszemu znakowi każdej Eucharystii: znakowi krzyża. Co wyraża? Jak można go wykonywać? Odpowiedzi udzielają biblista ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz liturgista ks. dr Krzysztof Porosło.

W podróży przez Eucharystię docieramy do pierwszych słów jakie kapłan kieruje w stronę ludzi zebranych w kościele. Co zwrot „Pan z Wami” ma zmienić w naszym życiu? O czym nam przypomina?

Eucharystię przeżywamy we wspólnocie, ale jest taki moment w liturgii, gdy każdy z nas mówi we własnym imieniu. To akt pokuty. Jak właściwie go przeżyć? Co oznaczają słowa wypowiadane przez nas w czasie spowiedzi powszechnej?

Na Mszę Świętą przychodzimy z konkretną intencją. Pan jej wysłuchuje, ale ze spełnieniem czeka na właściwy moment. Czemu w czasie kolekty (i nie tylko) warto wymawiać imię Boga? Dlaczego warto uważać na to o co prosimy?

Bóg mówi do nas ciągle i na różne sposoby, a w czasie Eucharystii najłatwiej usłyszeć Go w czytaniach. Dlaczego jednak nie sprowadzać istoty liturgii do tego, co zapamiętaliśmy z Bożego Słowa?Czemu słuchanie czytań jest tak ważne (choć nie najważniejsze)?

Homilia powinna być miłosnym spotkaniem z Panem. Odpowiedzi udzielają biblista ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz liturgista ks. dr Krzysztof Porosło.

Wyznaniem wiary pokazujemy, że ufanie Bogu nie jest związane z uczuciem. To stałość, którą potwierdzamy każdym credo. Czemu słowo „wierze” jest znakiem dojrzałości i dowodem na olbrzymią wagę wiary? Dlaczego we Mszy Świętej wyznanie wiary następuje zaraz po Liturgii Słowa?

Na Mszę Świętą przychodzimy nie tylko po to, żeby przeżyć spotkanie z Bogiem. Możemy Mu również oddać nasze zmartwienia, kłopoty i troski. W zamian dostajemy konieczny do szczęścia pokarm. Jakie pytanie powinniśmy sobie zadać, gdy przynosimy Panu to co dla nas podstawowe? Czemu w czasie liturgii mamy ofiarowywać Bogu całe życie?

„W górę serca” to słowa, które słyszymy w czasie każdej Mszy Świętej. Czy rozumiemy je we właściwy sposób? O co chodzi w prefacji? Odpowiedzi udzielają biblista ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz liturgista ks. dr Krzysztof Porosło.

„Święty, Święty” to śpiew całego stworzenia na chwałę Boga. Jakie są biblijne podstawy tej części Eucharystii? W jaki sposób Sanctus pomaga nam połączyć się z niebem?

W Epiklezie kapłan prosi Ducha Świętego o to, by zjednoczył lud zebrany na Eucharystii. Co ta część Mszy Świętej ma wspólnego z prorokowaniem do kości i prorokiem Zachariaszem? Czemu w średniowieczu niektóre kościelne lampy miały formę strusich jajek?

W Przeistoczeniu zamyka się cały sens Mszy Świętej. Chleb i wino zmieniają się wtedy w Ciało oraz Krew Chrystusa. Przed ołtarzem mamy wtedy być wszyscy, czy ma być nas wielu? Jak to się możliwe, że Ciało i Krew Jezusa po przemienieniu nadal są chlebem i winem? Odpowiedzi udzielają biblista ks. dr Wojciech Węgrzyniak oraz liturgista ks. dr Krzysztof Porosło.

Trudne i tajemnicze słowo, które wprowadza we Mszę Świętą szeroką perspektywę. Doksologia to specjalna formuła na zakończenie Modlitwy Eucharystycznej. Czemu wskazuje na to co mamy wielbić? Jak pozwala nam prawidłowo się modlić?

 

Bogactwo modlitwy Ojcze nasz sprawia, że poznajemy w niej Boga takim jaki jest: Trójjedynego w trzech osobach. Prosimy Go też o to co nam najpotrzebniejsze do życia. Jak właściwie odmawiać tę modlitwę? Czego możemy się z niej nauczyć?

Pokój Chrystusa jest wieczny, dlatego w Ewangelii Pan mówi: „Nie tak jak świat Wam daje, Ja Wam daję”. W czasie Mszy Świętej przekazując sobie Pokój dajemy sobie ofiarę Jezusa przyjętą przez Boga na krzyżu. Co sprawia, że Pokój Jezusa jest wieczny i ostateczny? Dlaczego zamiast na znaku warto skoncentrować się na Pokoju?

„Oto jest Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa słyszymy w czasie każdej Mszy Świętej. Jakie znaczenie w sobie niosą? Jak je dokładnie zrozumieć?

Ciało Chrystusa jest pokarmem, który pozwala żyć na wieki. Spożywając je wchodzimy z Jezusem w największe zjednoczenie. Co jest największym wymiarem Komunii Świętej? Gdzie znaleźć związane z nią biblijne obietnice?

Błogosławieństwo jest ostatnim elementem Mszy Świętej, jednak nie jest związane tylko z człowiekiem. Co oznacza to, że Bóg nam błogosławi? Czemu warto wsłuchać się w słowa rozesłania, które kapłan wypowiada po błogosławieństwie?

Przez cały Wielki Post 2020 ks. dr Wojciech Węgrzyniak i ks. dr Krzysztof Porosło głosili rekolekcje #na2głosy. W 18. odcinkach przybliżali kolejne części Mszy Świętej. Na koniec wszystkim uczestnikom internetowych nauk złożyli Wielkanocne życzenia.

 

5