Title Image

Boże Ciało 2023

Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).

 

Procesja Bożego Ciała w której  mogliśmy uczestniczyć była okazją do publicznej manifestacji, że wiara nie jest tylko sprawą prywatną, realizowaną w przestrzeni sakralnej lub rodzinnej, ale że winna ona przenikać życie społeczne we wszystkich jego wymiarach. Jezus eucharystyczny błogosławi naszym rodzinom.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowywali dekoracje poszczególnych ołtarzy, a także pomogli w zorganizowaniu procesji. Dziękujemy za udekorowanie domów i trasy procesji. Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich ministrantów, lektorów, młodzieży oazowej, osób niosących chorągwie, feretrony i inne znaki religijne. Dziękujemy rodzicom i dzieciom pierwszokomunijnym, dziewczynkom za sypanie kwiatów i chłopcom za dzwonienie. Dziękujemy tym, którzy ubrani byli w tradycyjne stroje regionalne. Dziękujemy: Organistom, Różom różańcowym, Szafarzom Eucharystii, Kościelnej, asyście do baldachimu. Dziękujemy za zabezpieczenie trasy procesji służbą mundurowym: policji, straży miejskiej, za pomoc panom z Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Dziękujemy za Waszą obecność, która jest wyrazem wiary i miłości do Boga, który żyje dla nas w Najświętszym Sakramencie. Za wszelkie dobro i pomoc wszystkim niech Bóg hojnie wynagradza swoją łaską. Dziękujemy Bartoszowi Kotkowi za wykonane zdjęcia.

 

 

 

 

3