Title Image

Dzień skupienia w Czernej

Dzień Skupienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Czernej

 

W sobotę tj.21.10.br w godzinach porannych członkowie Akcji Katolickiej wraz ze swoim Asystentem Kościelnym ks. Proboszczem wyruszyli do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego przy klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. Udaliśmy się w to święte miejsce, aby przeżyć Dzień Skupienia. W Czernej powitała nas ciepła piękna jesienna pogoda.

 

Dzień Skupienia rozpoczęliśmy od najważniejszej modlitwy dla chrześcijanina – mszą św. sprawowaną w koncelebrze przez księdza Proboszcza pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Cebuli – kapelana Alma Spei. Podczas Eucharystii powierzaliśmy sprawy naszej parafii, Akcji Katolickiej i Rodzin, które utraciły swoje dzieci. W modlitwie towarzyszyła nam muzyka i śpiew w wykonaniu zespołu ze Wspólnoty Bliżej Boga z Mydlnik. Hospicjum dla Dzieci Alma Spei towarzyszy dzieciom i ich rodzinom w codzienności życia z nieuleczalną chorobą.

Następny etap Dnia Skupienia to rozważania Drogi Krzyżowej napisane przez św. Karola de Foucauld a prowadzona przez księdza Kazimierza po Czernieńskiej Kalwarii w przyklasztornym parku na wzgórzu.

 

Podczas konferencji ks. Proboszcz zapoznał nas z ostatnią środową audiencją papieża Franciszka. Ojciec Święty podczas kolejnych spotkań środowych z wiernymi kontynuuje spotkania z niektórymi chrześcijanami, świadkami, bardzo gorliwymi i żarliwymi w głoszeniu Ewangelii. W czasie tej audiencji wierni usłyszeli o świętym Karolu de Foucauld, który wychodząc z intensywnego doświadczenia Boga, przeszedł drogę przemiany, aż po poczucie się bratem wszystkich. Żył w latach 1858-1916. Młodość przeżył z dala od Boga ale poprzez przyjęcie łaski Bożego przebaczenia w spowiedzi znalazł powód dla którego żył jak pisał cyt.: „Starciłem serce dla Jezusa”. Papież Franciszek zwraca uwagę, że pierwszym krokiem w ewangelizacji jest postawienia Jezusa w centrum swojego serca, jest „stracenie głowy” dla Niego. I zadaje nam pytanie: czy w centrum mojego serca jest Jezus, czy choć trochę straciłem dla Niego głowę. Święty Karol de Foucauld przeszedł drogę od zafascynowania Chrystusemdo naśladowania Go. Wierzył, że Chrystus jest pierwszym ewangelizatorem i dlatego przebywał na modlitwie u stóp Jezusa przed tabernakulum do 10 godzin dziennie. Znając Jezusa rodzi się pragnienie aby poznali Go inni. Głoszenie Ewangelii jest obowiązkiem całego ludu Bożego a my możemy zwiększyć swoje uczestnictwo padając na kolana i przyjmując działanie Ducha Świętego poprzez apostolat łagodności i czułości. Papież mówi, że Bóg jest zawsze bliski, współczujący i zawsze czuły a świadectwo chrześcijańskie powinno iść tą drogą: bliskości, współczucia i czułości. Święty Karol de Foucauld pisał: ” Każdy chrześcijanin jest apostołem, i świeckiemu przyjacielowi przypomniał, że „obok kapłanów potrzebujemy świeckich, którzy widzą to, czego kapłan nie widzi, którzy ewangelizują z bliskością miłości, z życzliwością dla wszystkich, z miłością zawsze gotową do dawania siebie.”

 

Święty ogłoszony był błogosławionym w 2005r. a kanonizacja odbyła się 15.05.2022r.

 

Na cmentarzu klasztornym modliliśmy się Koronką do Jezusa Miłosiernego powierzając Panu Bogu prośbę o wieczną szczęśliwość dla dusz zmarłych spoczywających na tym cmentarzu i naszych bliskich.

 

Na zakończenie Dnia Skupienia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ksiądz Proboszcz poprowadził modlitwę różańcową część radosną w czasie której powierzaliśmy przez ręce Maryi Panu Bogu prośbę o pokój na świecie, dobro naszej Ojczyzny, opiekę nad naszą parafią i Akcją Katolicką, dziękowaliśmy również za dobrze spędzony czas w tym świętym miejscu.

 

Dziękujemy księdzu Proboszczowi za prowadzenie nas podczas tego spotkania do Pana Boga.

 

 

Zofia Fedor Prezes POAK

 

0