Title Image

Spotkanie Akcji Katolickiej 06.02.24.

1. Walne Zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w dn. 6 lutego br. poprzedzone było udziałem członków w Eucharystii, odmówieniem Różańca Świętego oraz modlitwą pod przewodnictwem Asystenta Kościelnego – księdza Proboszcza.

 

2. W części poświęconej formacji ks. Proboszcz Kazimierz Klimczak rozważał temat: „Kościół jako Mistyczne Ciało Chrystusa”.

Kościół w potocznym rozumieniu przyjmuje się jako struktury, instytucja i nie bierze się pod uwagę jego nadprzyrodzonego wymiaru. Kościół jednak nie jest ludzką instytucją, jest darem Bożym, miejscem szczególnej obecności Chrystusa wśród swojego ludu. Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa, żywym Chrystusem obecnym na ziemi po Zmartwychwstaniu i Wniebowzięciu. Istota Kościoła jako Mistyczne Ciało Chrystusa jest duchowym organizmem, którego Założycielem i Głową jest sam Chrystus udzielający mu zbawczej łaski. Gdy wierni gromadzą się wokół ołtarza jako jedna wspólnota, mogą najpełniej zjednoczyć się z Chrystusem jako Głową Mistycznego Ciała przyjmując Jego realne Ciało w Komunii Świętej.

 

3. Po katechezie Pani Prezes dziękowała członkom AK za przygotowanie paczek świątecznych, rozprowadzenie świec Caritas, przeprowadzenie Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, za przygotowanie i udział w spotkaniu opłatkowym.

 

4. W dalszej kolejności prezes przedstawiła następującą informację nt zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w dniu 3 lutego 2024r. w parafii pw. Świętego Brata Alberta , os. Dywizjonu 303  w Krakowie:

a) Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował z dniem 24.01.2024r. p. Grażynę Kominek Prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na czteroletnią kadencję do 24.01.2028r.

b) Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował z dniem 24.01.2024r. p. Zofię Fedor Prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. MBNP w Krakowie Mydlnikach na czteroletnią kadencję do 24.01.2028r.

c) Arcybiskup Marek Jędraszewski powołał z dniem 24.01.2024r. p. Annę Kotek do Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej na czteroletnią ciągłą kadencję do 24.01.2028r.

d) przyjęto sprawozdanie z realizacji programu Zarządu DIAK za 2023r.

e) przyjęto sprawozdanie finansowe Z DIAK za 2023r.

f) udzielono absolutorium Zarządowi DIAK za 2023r.

g) w wyniku wyborów powołano Zarząd DIAK AK VIII kadencji i Komisję Rewizyjną oraz stałego przedstawiciela do Rady KIAK

e) przyjęto Kalendarium Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej AK na 2024r.

f) 18.02 zostanie odprawiona Droga Krzyżowa organizowania przez DIAK w Kopalni Soli

g) 22-24.03 odbędą się rekolekcje w Krzeszowicach dla członków AK i sympatyków.

 

5. Na zebraniu POAK podjęto następujące ustalenia:

a) Ustalono członków AK odpowiedzialnych za prowadzenie modlitwy różańcowej w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu w dn. 11 i 12.02. o godz. 9.00 część Radosna i o godz. 12.00 część Światła

b) Członkowie Akcji Katolickiej będą uczestniczyli w dn. 3.03 godz.9 (niedziela) we mszy św. w intencji ks. Proboszcza z okazji Imienin.

c) Członkowie AK poprowadzą rozważania Drogi Krzyżowej w dn. 23.03 (piątek) o godz. 19.00

d) w głosowaniu przyjęto Sprawozdanie z działalności POAK8 za 2023r.

e) w głosowaniu przyjęto Rozliczenie finansowe POAK8 za 2023r

f) w głosowaniu przyjęto uchwałę udzielającą absolutorium  POAK 8

g) w wyniku głosowania dokonano wyboru na czteroletnią kadencję: na wiceprezesa POAK p. Annę Kotek; na skarbnika p. Krystynę Galos, na członka Zarządu p. Janinę Łuszczek

h) w wyniku głosowania członkami Komisji Rewizyjnej zostali: p. Robert Górecki przewodniczący i członkowie: p. Stefan Piotrowski i p. Elżbieta Sowa.

i) 10.03 termin ogłoszenia XVIII Dzielnicowego Konkursu Palm Wielkanocnych

j) 24.03 Niedziela Palmowa rozstrzygnięcie XVIII Dzielnicowego Konkursu Palm Wielkanocnych

k) 29.03. Wielki Czwartek msza św. o godz. 18.00 w intencji naszych Kapłanów

l) 29.03. Wielki Piątek członkowie AK poprowadzą modlitwę podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim w godz. 22.00 -23.00.

ł) Ustalono termin następnego spotkania na dzień 9.04.br.

 

Opracowała:

Zofia Fedor Prezes POAK

Kraków dn. 8.02.2024r

 

0